Naturbruk

Dette utdanningsprogrammet passer for deg som kan tenke deg en kjekkere og mer praktisk vei til generell studiekompetanse, og/eller fagutdanning i et grønt og fremtidsrettet fagfelt! Heriblant er agronom, gartner, hestefaglært, dyrefaglært, hovslager eller anleggsgartner aktuelle fagutdanninger.

Hvorfor velge naturbruk?

Du lærer

  • bærekraftig matproduksjon og bruk av natur
  • dyrestell og dyrevelferd
  • naturressurser og friluftsliv
  • planter og gartneri
  • fremtidsrettet grønn kompetanse

Du bør være

  • praktisk anlagt
  • like å være utendørs
  • interessert i dyr og natur

Les mer om naturbruk på vilbli.no

Øksnevad vgs tilbyr:

 

Ønsker du en kjekkere og mer praktisk vei mot generell studiekompetanse? Eller tenker du deg en fagutdanning innenfor naturbruksfag?  

Går du tre år på naturbruk for å få studiekompetanse står alle studier som krever generell studiekompetanse åpne for deg. Du kan studere alt fra friluftsliv, husdyrfag, natur- og miljøforvaltning til sykepleie, lærer og psykologi! Praktiske ferdigheter kombinert med høyere utdanning er etterspurt i arbeidsmarkedet!

Naturbruk er for mange en mer motiverende måte å ta videregående på enn vanlig studiekompetanse. Her får du mye praksis, og med variert undervisning opplever mange at videregående blir mer morsomt og spennende.

Ønsker du en fagutdanning, leder naturbruk til yrker som for eksempel gartner, agronom, skogsoperatør, anleggsgartner, hovslager, hestefaglært, dyrefaglært eller fagarbeider i akvakultur.

Er du interessert i naturbruk, men trenger realfagene for å komme inn på ønsket høyskole/universitetsutdanning er naturbruk med dyrekunnskap linjen for deg! 

Vg1 naturbruk

Generell studiekompetanse, eller fagutdanning innenfor landbruk-, gartneri-, dyrefag eller anleggsgartnerfaget?

Gårdsbruket på skolen gir deg mulighet til å kople teori og praksis. Du arbeider med ulike husdyrproduksjoner som melkekyr, gris og sau. I tillegg får du kjøre traktor, delta i arbeidet med plante og grønnsakproduksjon og ha praksis i gårdens veksthus. Her er hver fredag satt av til faget yrkesfaglig fordypning. Her får du mulighet til å fordype deg i spennende fagområder som hund, hest, husdyr, gårdsdrift, friluftsliv, gartneri og anleggsgartner.

Dyrk interessen for dyr, bærekraft og natur på veien til studiekompetanse eller til en fagutdanning. Vg1 naturbruk er for deg som er opptatt av det grønne skiftet og tenker deg en solid fagutdanning eller videre studier innenfor natur, dyr eller bærekraft. Les mer!

Vg1 naturbruk med hest

Generell studiekompetanse, eller fagbrev innenfor heste-, hovslager- eller dyrefaget?

Dyrk hesteinteressen på veien til studiekompetanse eller til en fagutdanning. Vg1 naturbruk med hest er utdanningsløpet for deg som ønsker å jobbe innen hestefag, eller ønsker å drive med hest som hobby. Kombiner interessen for hest og ridning med kunnskap om dyrevelferd, bærekraft og natur. Lær mer om stell av hest, ridning, trav, kjøring og stalldrift.

Her er hver fredag satt av til faget yrkesfaglig fordypning. Her får du mulighet til å fordype deg i spennende fagområder som hund, hest, husdyr, gårdsdrift, friluftsliv, gartneri og anleggsgartner.

For de som konkurrerer med hest tilbyr vi også toppidrett hest. Elever som ønsker å gå toppidrett søker seg inn på naturbruk med hest, og vil få YFF toppidrett. Aktuelle elever må ta kontakt med skolen før sommeren for å avklare om de fyller kriteriene for toppidrett.

Les mer om vg1 naturbruk med hest!

Vg2 landbruk og gartneri

Generell studiekompetanse, eller fagutdanning innenfor landbruk eller gartneri?

Denne linjen passer for deg som ønsker å fordype deg ytterligere innenfor landbruk og gartnernæring. Her arbeider du med produksjon knyttet til gården. På timeplanen er det både praksis og teori knyttet til blant annet maskinlære, skogbruk, jordarbeiding, planteproduksjon, stell av produksjonsdyr, teknologi og økonomi. I faget yrkesfaglig fordypning er du utplassert i bedrift 4 dager i uken, 7 uker i året. Les mer!

Vg2 hestefag 

Generell studiekompetanse, eller fagbrev innenfor heste-, hovslager- eller dyrefaget?

Denne linjen passer for deg som ønsker å fordype deg ytterligere i hest og hestehold. Både ridning, kjøring, trav, stalldrift, sykdomslære, håndtering og stell av hest står på timeplanen. I faget yrkesfaglig fordypning er du utplassert i en heste- eller dyrerelatert bedrift de fleste fredager gjennom skoleåret. Les mer!

Vg2 dyrefag

Generell studiekompetanse eller fagbrev innenfor dyrefaget?

Ønsker du å dyrke din dyreinteresse på vei til generell studiekompetanse, eller vil du ta fagbrev i dyrefaget for å kunne arbeide for eksempel i en dyrebutikk, på en veterinærklinikk, som hundefrisør eller på en kennel? Da kan du velge vg2 dyrefag på Øksnevad vgs. Dette er et nytt tilbud, så mer informasjon kommer!

Vg2 anleggsgartner

Generell studiekompetanse, eller fagbrev i anleggsgartnerfaget?

Liker du å arbeide praktisk, med planter, blomster, stein og jord? Vil du lære å jobbe med redskaper, maskiner og utendørsanlegg? Da er dette kanskje starten på veien til drømmejobben din. Her er muligheter for å arbeide med nyanlegg, drift og vedlikehold og ta ulike kurs og kompetansebevis. Det er stor etterspørsel etter fagutdannede anleggsgartnere, og de fleste som ønsker får læreplass før de er ferdige med Vg2-året! Les mer!

Vg3 landbruk

Etter fullført vg3 Landbruk får du tittelen agronom. Du vil være i stand til å ivareta daglig drift av landbrukseiendommer, ha kunnskap om dyrehold, forvaltning av inn- og utmark, driftsledelse og mer til.

Ved siden av en solid teoretisk og praktisk tilnærming til landbruket som arbeidsplass, gir utdanningen deg grundig innføring i bruk av PC og aktuell programvare som et verktøy, både til regnskapsførsel, kalkyler og økonomiske beregninger som gir grunnlag for kloke beslutninger.

Det er et stort behov både for fagutdannet arbeidskraft og arbeidere med høyere utdanning innen landbruksfaglige felt over hele landet. Les mer!

Vg3 naturbruk (studieforberedende)

Fullført vg3 naturbruk gir generell studiekompetanse. Praktiske ferdigheter sammen med kunnskap om bærekraft, miljø og «grønne» fag som biologi og økologi er etterspurt på arbeidsmarkedet! Programfaget «naturforvaltning» bygger videre på teorien og de praktiske ferdighetene du har lært på vg1 og vg2, slik at du oppnår du en dypere teoretisk innsikt innenfor bærekraftig bruk av naturressurser og forvaltning av disse. Les mer!

 

Søke skoleplass

Første året - Vg1

Utdanningen til de fleste yrkene tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. Du har 12 timer i fellesfagene og 23 timer i programfagene.  

Andre året - Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram.   

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. 

 

Tredje året - Vg3

Du kan fortsette med naturbruk som studieforberedende program. Da går du på skole og har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag.


Du kan også bli læring og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Du blir lærling i det programområdet du valgte på Vg2. Læretiden er to år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Bli lærling

Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg for å få studiekompetanse. Dette kan du også gjøre etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

Veien videre

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning hvis du velger studieforberedende Vg3 naturbruk.

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke, før du velger fag.  
Du finner søknadsfrister og - krav på samordnaopptak.no

Velger du å bli fullføre opplæringen som lærling får du en yrkeskompetanse, og du kan gå ut i arbeid eller ta videre utdanning.