Naturbruk

Dette utdanningsprogrammet passer for deg som ønsker fagutdanning i et av fagene innenfor naturbruk. Det kan være yrker som for eksempel gartner eller agronom, skogsoperatør, hovslager, hestefaglært eller fagarbeider i akvakultur.

Hvorfor velge naturbruk?

Du lærer

  • om naturmaterialer og landskapsutforming
  • om fiske- og friluftssliv
  • om dyrestell og dyrevelferd
  • om planteliv og naturprosesser
  • om biologisk produksjon

Du bør være

  • praktisk anlagt
  • interessert i utendørs arbeid
  • omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Les mer om naturbruk på vilbli.no

Øksnevad vgs tilbyr:

Er du interessert i natur og miljø, mennesker og dyr? Vil du lære mer om naturen og bærekraftig bruk av naturressurser, som å bevare jord til matproduksjon, beholde skogen til friluftsaktiviteter m.m.? Da vil Vg1 Naturbruk passe for deg! Ved Øksnevad vgs kan du velge naturbruk med vekt på hestefag eller landbruk. Felles for utdanning innen naturbruk er at utdanningen legger til rette for en rekke yrkesmuligheter, og dersom du velger Vg3 Naturbruk kan du oppnå generell studiekompetanse og fortsette studier ved universiteter eller høyskoler. 

Ler mer om: 

Vg1 Naturbruk med dyrekunnskap
Vg1 Naturbruk (hest)
Vg1 Naturbruk (landbruk)
Vg2 Heste- og dyrefag
Vg2 Landbruk og gartnernæring
Vg3 Landbruk
Vg3 Naturbruk (studieforberedende)

 

Søke skoleplass

Første året - Vg1

Utdanningen til de fleste yrkene tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. Du har 12 timer i fellesfagene og 23 timer i programfagene.  

Andre året - Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram.   

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. 

 

Tredje året - Vg3

Du kan fortsette med naturbruk som studieforberedende program. Da går du på skole og har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag.


Du kan også bli læring og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Du blir lærling i det programområdet du valgte på Vg2. Læretiden er to år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Bli lærling

Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg for å få studiekompetanse. Dette kan du også gjøre etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

Veien videre

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning hvis du velger studieforberedende Vg3 naturbruk.

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke, før du velger fag.  
Du finner søknadsfrister og - krav på samordnaopptak.no

Velger du å bli fullføre opplæringen som lærling får du en yrkeskompetanse, og du kan gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. 

Til toppen