Naturbruk med dyrekunnskap

Dette utdanningsprogrammet passer for deg som drømmer om en høyere utdannelse som krever spesiell studiekompetanse med realfag. Enten som veterinær eller dyrepleier, eller andre utdannelser innenfor dyr, natur, miljø, bærekraft eller realfag. Naturbruk med dyrekunnskap lærer deg å knytte teori og praksis sammen på veien til mot fremtidsrettede grønne utdanninger!

Hvorfor velge naturbruk med dyrekunnskap?

Du lærer

  • bærekraftig matproduksjon, planter og bruk av natur
  • dyrestell og dyrevelferd
  • naturressurser og friluftsliv
  • matematikk, kjemi og biologi
  • fremtidsrettet grønn kompetanse

Du bør være

  • interessert i dyr og natur
  • praktisk anlagt
  • like å være utendørs
  • teoretisk sterk
  • interessert i realfagene matematikk, biologi og kjemi

Les mer om naturbruk på vilbli.no

Øksnevad vgs tilbyr:

 

 

Kanskje har du alt bestemt deg for å ta realfag for å få spesiell studiekompetanse?

Kanskje drømmer du om å bli veterinær, dyrepleier eller på andre måter jobbe med dyr?

Naturbruk med dyrekunnskap er da skreddersydd for deg!

Naturbruk med dyrekunnskap er et treårig løp hvor du etter vg3 har realfagskompetanse med matte, kjemi og biologi samtidig som du har fått verdifull praksis innenfor naturbruk og dyr. På skolens gård venter både kyr, sauer, griser og geiter, og i stallen står over tjue hester. Når du veksler mellom klasserom, laboratorium, fjøs, stall og naturen rundt skolen, blir skoledagen din både aktiv og variert.

Naturbruk med dyrekunnskap er for mange en mer motiverende måte å ta videregående på enn vanlig studiekompetanse. Her får du mye praksis, og med variert undervisning opplever mange at videregående blir mer morsomt og spennende.

Når veterinærer og andre fagspesialister har oppdrag på Øksnevad får du observere hvordan de arbeider i praksis. Slik blir du godt kjent med hvordan god dyrevelferd ivaretas, og akutt sykdom behandles. Dette gir deg muligheten til å bygge en solid bro mellom teori og praksis og dyrke interessen for dyr og natur. Høyere utdanning kombinert med praktisk erfaring er etterspurt på arbeidsmarkedet.

På vg1 har du omtrent 8 skoletimer (to halve skoledager) praksis og 4 teoritimer i uken knyttet til programfaget naturbasert produksjon og tjenesteyting. Her lærer du om stell av mange ulike dyr, alt fra store husdyr som ku og hest, til smådyr som hund og kanin. Du får også bla. trent på å melke kyr, ridning og kjøring, kjøre traktor samt å dyrke og høste grønsaker og planter. Slik får du et helhetlig bilde av bla. fôring. En halv skoledag brukes også til programfaget naturbasert næringsaktivitet, hvor friluftsliv er et viktig aspekt: Tur i skog og fjell, kanopadling, orientering med kart og kompass og matlaging i naturen er blant aktivitetene. Videre arbeider vi med bærekraftig naturbruk i faget og ser nærmere på næringsutvikling innenfor naturbruksnæringer. 17 timer i uken går med til fellesfag: 5 timer matematikk, 5 timer naturfag, 5 timer engels og 2 timer kroppsøving.

På vg2 har du omtrent 8 skoletimer (to halve skoledager) praksis og 4 teoritimer i uken knyttet til fagene drift og entreprenørskap og dyrelære og aktivitet. Disse programfagene bygger videre på det du lærte i programfagene på vg1. 19 timer i uken går med til fellesfag: 5 timer matematikk, 5 timer kjemi 1, 4 timer norsk, 3 timer samfunnskunnskap og 2 timer kroppsøving.

På vg3 vil du få dypere faglig fordypning i realfagene, med biologi 1 og biologi 2 som programfag. Du kan også velge kjemi 2 som valgfritt programfag for enda mer faglig spissing og flere realfagspoeng til høyere utdanning. Videre vil programfaget naturforvaltning bygge videre på kunnskaper om økologi, naturressurser og miljøspørsmål som du har lært på vg1 og vg2. 17 timer går også med til fellesfag: 10 timer norsk, 5 timer historie og 2 timer kroppsøving.

For å ta realfag på videregående skole anbefaler vi at du har minimum karakteren 4 i matematikk fra ungdomsskolen. Med kombinasjonen av realfag og dyrekunnskap kommer du et steg nærmere drømmen din!

Trenger du kun generell studiekompetanse for å komme inn på ønsket høyskole/ universitetsutdanning? Sjekk ut naturbruk!

 

 

Kontakt oss!​

Karriereveileder

Mitt navn er Willy Miljeteig og jeg er yrke- og utdanningsrådgiver her på Øksnevad. Har du spørsmål om valg av retning videre er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Jeg kan nås på tlf 51 92 18 18, mobil 41 32 43 23 eller på epost: willy.miljeteig@skole.rogfk.no

Karriereveileder

Mitt navn er Dag Thomas Kvalvik og jeg er også yrkes- og utdanningsrådgiver her på Øksnevad vgs. Har du spørsmål om valg av retning videre er du hjertelig velkommen til å treffe meg på elevsenteret hver onsdag fra kl. 11.15 til 13.15 og på biblioteket hver torsdag fra kl. 08:00 til 09:45. 

Mobil: 92084462
Epost: dag.thomas.kvalvik@skole.rogfk.no

 

Linda Renate Johnsen

Jeg er avdelingsleder for Naturbruk på Øksnevad vgs. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om fagområder innenfor Naturbruk. 

Telefon: 51 92 18 20
Mobil: 928 06 088
Epost: linda.renate.johnsen@skole.rogfk.no

Kjell Øystein Håkonsen - Klikk for stort bilde

Kjell Øystein Håkonsen

Jeg er også avdelingsleder for Naturbruk på Øksnevad vgs. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om fagområder innenfor Naturbruk. 

Mobil: 99277705
Epost: kjell.oystein.hakonsen@skole.rogfk.no