Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Videregående skole

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

Informasjon fra skolen om korona-utbruddet (oppdatert 24.mars)

Skolen har nå fått sitt første tilfelle av sannsynlig smittet person. Vedkommende er lærer, og ansatte og aktuelle elever som har vært i kontakt med vedkommende er varslet. Det er gjort forebyggende tiltak. Øksnevad vgs er fortsatt stengt for vanlig undervisning, og vil være det fram til over påske. Vi vil oppfordre våre elever å begrense annen nærkontakt i større grupper. Dette for å unngå smitte av Korona-virus. Undervisning vil, så langt råd er, fortsatt foregå ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. 

Hilsen Rune, rektor

Se også informasjon om fraværingsføring i "korona-situasjonen" (PDF, 111 kB)

Naturbruk

Er du interessert i natur og miljø, mennesker og dyr? Vil du lære mer om naturen og bærekraftig bruk av naturressurser, som å bevare jord til matproduksjon, beholde skogen til friluftsaktiviteter? Da vil Naturbruk passe bra for deg!

Vi tilbyr:

Vg1 Naturbruk med dyrekunnskap
Vg1 Naturbruk med vekt på hest
Vg1 Naturbruk med vekt på landbruk
Vg2 Heste- og hovslagerfag
Vg2 Landbruk og gartnerinæring
Vg3 Landbruk
Vg3 Naturbruk (studieforberedende)
Vi har også tilbud om tilrettelagt undervisning innenfor Arbeidstrening og Grunnkompteanse

Aktuelt

  • Bilde fra:  www.gotcredit.com IT-avdelingen er på jobb
    Selv om skolen er stengt så er IT-avdelingen på plass og kan hjelpe deg dersom du trenger hjelp!
  • Trenger du noen å snakke med?
    Hvis du har det vanskelig, eller bare ønsker å slå av en prat, er det fullt mulig selv om skolen er stengt!Les mer her.
  • Nye nettsider
    Øksnevad vgs fikk sammen med alle skoler i Rogaland fylkeskommune nye nettsider som ble lansert 12.desember. Design og layout har fått en skikkelig overhaling og det har vært fokus på at sidene skal være mobilvennlige. Det legges også vekt på at...
Til toppen