Aktuelt

Undervisning på rødt nivå fra mandag 4. januar 2021

På grunn av nye nasjonale og lokale råd når det gjelder smittevern så blir det undervisning på rødt nivå fra mandag 4. januar 2021.

Melding sendt ut til våre elever fra rektor Eiliv Fougner Janssen mandag 4.januar. 

Øksnevad har laget en plan for forsvarlig undervisningen ihht gjeldende retningslinjer de neste to ukene.  Kontaktlærer vil informere elevene om tidspunkt for oppmøte og timeplan. Utover de generelle smittevernrådene understrekes det at alle elever skal holde 1 meter avstand til andre elever, og ansatte, også inne i klasserommet. Vel møtt tilbake på skolen.

Vi har oppsummert det FHI nå vet om smitte og smitterisiko i barnehager og skoler. Den viser at barnehager og skoler er trygge steder å være, også når smittetallene er høye: 

  • vaksinen gir veldig god beskyttelse mot alvorlig sykdom
  • det er ikke vesentlig mer smitte blant ansatte i barnehager og skoler, enn blant andre voksne
  • barn og unge blir sjelden alvorlig syke av korona
  • jevnlig testing er et effektivt smitteverntiltak 

 Se hele oppsummeringen av hva vi vet om smitte i barnehager og skoler.

Oppsummeringen kan være fin å dele videre til ansatte, foreldre og andre den er aktuell for.

Vennlig hilsen  
Utdanningsdirektoratet  

Rogaland fylkeskommune inviterer til digitalt informasjonsmøte om russetiden 18 januar kl. 1800-1930. 

Det har vært en del endringer rundt definisjonen av nærkontakter og karantene, og jeg vet dere får ulike spørsmål fra elevene. Sender derfor opp en liten oppsummering av gjeldene regler pr. 04.01.2022, og håper dette kan være til hjelp.

Folkehelseinstituttet og kommunelegen anbefaler at alle elever og ansatte tester seg om morgenen før en kommer på skolen eventuelt tidligst 24 timer før første dag de møter på skolen etter nytt år

«India-prosjektet» har i perioden 2014-2020 vært vårt alternativ til «operasjon dagsverk». Skolens elever har i denne perioden gitt støtte til Bal Prakash som både er et barnehjem og en skole. De har barn fra 5 år og opp til 10.klasse. I forkant av hver aksjonsdag har elever fra Øksnevad besøkt skolen som ligger i nærheten av Ajmer i ørkenstaten Rajasthan, i den vestlige delen av India.

Regjeringen har besluttet at alle videregående skoler fra torsdag 16.desember skal drives på rødt nivå frem til og med fredag 14.januar 2022. Skolen er på rødt nivå, men er ikke stengt. Derfor vil det være undervisning dersom ikke annet blir bestemt. 

NAML: Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører besøkte Øksnevad tirsdag 23.11. 

Klasse 3n gjennomførte tur til Sirdalsheiane fra mandag til onsdag den første uka i november. Turen hadde flere formål. Det sosiale målet om å bli bedre kjent med hverandre og det å være på tur i seg selv, var de viktigste målene.  I tillegg var det flere andre faglige mål som kunne realiseres på en mer praktisk måte i løpet av turen, enn sammenlignet med det som er mulig i klasserommet.

Det blir fotografering (portrettbilder og klassebilde) mandag og tirsdag (1-2.november) samt tirsdag 9.november. Vi oppfordrer til kreative klassebilder der klassene lager et "tema" og der de benytter forskjellige rekvisitter. Ta gjerne kontakt med IT-kontoret dersom dere har spørsmål som gjelder fotografering. 

På mandag 25.10 markerer Øksnevad verdensdagen for psykisk helse fra kl. 08:00 til 11:15. 

Til toppen