Aktuelt

Undervisning på rødt nivå fra mandag 4. januar 2021

På grunn av nye nasjonale og lokale råd når det gjelder smittevern så blir det undervisning på rødt nivå fra mandag 4. januar 2021.

Melding sendt ut til våre elever fra rektor Eiliv Fougner Janssen mandag 4.januar. 

Øksnevad har laget en plan for forsvarlig undervisningen ihht gjeldende retningslinjer de neste to ukene.  Kontaktlærer vil informere elevene om tidspunkt for oppmøte og timeplan. Utover de generelle smittevernrådene understrekes det at alle elever skal holde 1 meter avstand til andre elever, og ansatte, også inne i klasserommet. Vel møtt tilbake på skolen.

Denne våren har elevene på Arbeidstrening holdt på med et mystisk og spennende prosjekt! 

Sommerskolen er et gratis tilbud til deg som har stryk eller ikke vurdering (IV) i et fag.

Sommerskolen 2021 starter torsdag 17. juni og avslutter med eksamen 30. juni. Tilbudet gjelder elever, tidligere elever og lærlinger.

Øksnevad vgs har siden 1999 hatt skotsk høylandsfe som har vekslet mellom å beite ved Øksnevadtjern og i Sørskogen. Dyrene ble anskaffet med det formålet at de skulle holde groingen av siv og takrør ved Øksnevadtjernet i sjakk. Vi har i dag 11 høylandsfe gående på skolens område. Jarle Thomsen er fagarbeider ved Øksnevad vgs og ser til dyrene flere ganger i uken. I denne videoen får vi stiftet nærmere bekjenteskap med disse fargerike dyrene! 

Læren om anatomi kan være et krevende fag med mange nye og ukjente faguttrykk. Ved å male muskulatur og skjelett på hestene så blir det mulig å se hestens anatomi i bevegelse. I denne videoen ser vi klasse 2r i aksjon sammen med faglærer Marianne Strømmen Ellingsdalen. 

Følgende eksamener vil bli avholdt på Øksnevad vgs denne våren: 

Klasse 3AMA

Skriftlig eksamen fredag 28. mai. 

AMM3002 - Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfaget

Obligatorisk forberedelsesdag torsdag 27. mai 2021

Eksamen fredag 28. mai 2021

Starter kl. 09:00 og vil bli avholdt i klasserom nr. 206 ved biblioteket. Oppmøte kl. 08.40. NB! Ta med legitimasjon og egen PC.

 

Klasse 3NA – 3NB og 3P

Muntlig eksamen i ett av disse fagene: Norsk, Historie, Matematikk eller Internasjonal engelsk. Alle kommer opp i én muntlig eksamen. Hvilket fag vil bli kunngjort på trekkdato.

Trekning er tirsdag 8. juni 2021, kl. 09:00.

Obligatorisk forberedelsesdag er onsdag 9. juni 2021

Muntlig eksamen er torsdag 10. juni 2021.

Dette gjelder med forbehold om eventuelle endringer. Alle andre eksamener er avlyst våren 2021. For mer informasjon, gå inn på Udirs hjemmeside: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/

 På fredag hadde 1R besøk av Bengt Egil Elve fra Nortura. Han jobber som rådgiver på storfe og hadde et kurs i Ku-signaler. 

Mattedag for elever på vg1!


Så har våren endelig kommet og våronna er godt i gang! Her ser vi elever fra klasse 2l som er godt i gang med pløying av åkrene på Øksnevad vgs.

 I anledning gårsdagens NRK arrangement "Hele Rogaland Rydder" tok elever fra AT et skikkelig tak og ryddet uteområder rundt hele Øksnevad. 

I forbindelse med tariffoppgjøret mellom LO og NHO er det fare for streik. Dersom partene ikke blir enige innen lørdag 10/4 – midnatt, kan det bety full stans i alle ordinære bussavganger fra søndaghttps://www.kolumbus.no/aktuelt/streik/

En eventuell streik vil også ramme skolerutene.

Tilrettelagt skoleskyss med taxi vil kjøre som normalt.

Til toppen