Aktuelt

Undervisning på rødt nivå fra mandag 4. januar 2021

På grunn av nye nasjonale og lokale råd når det gjelder smittevern så blir det undervisning på rødt nivå fra mandag 4. januar 2021.

Melding sendt ut til våre elever fra rektor Eiliv Fougner Janssen mandag 4.januar. 

Øksnevad har laget en plan for forsvarlig undervisningen ihht gjeldende retningslinjer de neste to ukene.  Kontaktlærer vil informere elevene om tidspunkt for oppmøte og timeplan. Utover de generelle smittevernrådene understrekes det at alle elever skal holde 1 meter avstand til andre elever, og ansatte, også inne i klasserommet. Vel møtt tilbake på skolen.

I forbindelse med at en elev i 2ATC testet positivt for korona torsdag 25. februar ønsker smittesporingsteamet i Klepp å be flere elever og ansatte teste seg.  Smittesporingsteamet har derfor kontaktet elevene i klassene 2ATB og 2ATD samt 9 navngitte lærere på Anlegg.  Alle disse har fått beskjed om å ikke komme på skolen før de har en negativ test. Med så mange lærere fraværende blir det vanskelig å gjennomføre normal drift i avdelingen.  De resterende elevene på Anlegg, utenom 2GA, skal derfor ikke komme på skolen fredag 26. februar.  Det vil bli digital undervisning for alle disse elevene.  For alle andre elever på skolen, inkludert 2GA, blir det normal undervisning i morgen - fredag 26 februar.

Konkurrerer du med hest? På Øksnevad vgs. kan du ta programfaget toppidrett hest.

Faget naturbasert næringsaktivitet handler om å forberede elevene på å tjene penger ved skånsom bruk av naturen. For å kunne bruke naturen på en trygg måte, året rundt, er sikkerhet en viktig del av faget. Betingelsene for å lære om trygg ferdsel på is har vært enestående de siste ukene, og den muligheten har vi benyttet oss av. Hvert år skjer det drukningsulykker som burde vært unngått.  

Frist for oppmelding til privatisteksamen til våren er 1.februar 2021. 

Det er du som må velge, men vi hjelper deg på veien. Nå er tiden inne for å søke skoleplass. Husk å søke innen 1. mars

Hvis du har det vanskelig, eller bare ønsker å slå av en prat, er det fullt mulig selv om en del av undervisningen foregår digitalt. 

Sosialrådgiver og helsesøster har også anledning til å avtale møter, enten på skolen eller digitalt via teams. 

Anleggsfag og Naturbruk Vg1 og Vg2: Alle fellesfag går digitalt i uke 2. Ny beskjed vil bli gitt på fredag angående uke 3.

Naturbruk Vg3 har undervisning etter oppsatte planer, noe digitalt og noe på skolen. De følger disse planene. 

For mer informasjon ta kontakt med Torunn Owren Haugan. 

En elev ved Øksnevad vgs skolen har fått påvist covid-19-smitte.  Smittesporingsteamet i Klepp kommune har oversikt og er i ferd med å kontakte elevens nærkontakter.  Nærkontakter blir fulgt opp av kommunens smittesporingsteam.  Skolen har informert skolens ansatte på mail og elever via skolens hjemmeside. 

Svarene på prøvane som blei sendt inn til Veterinærinstituttet etter mistanken om ringorm smitte på fjoset på Øksnevad vgs. er negative.

Det vil si at det ikkje er ringorm smitte på husdyra på Øksnevad vgs.

Det vil igjen si at praksis undervisninga kan gå som normalt frå og med veke 1

Dette er / var ei glad nyhet i ei urolig tid.

 

Torbjørn Haavardsholm

Til toppen