Aktuelt

Arbeidet med tilgangen til foresatte i VIS pågår, men er dessverre forsinket.

Fra og med i dag 1. september 2020 er det åpent for oppmelding til høsteksamener. Siste frist for oppmelding er 15. september 2020.

Påmelding skjer fra i år av i en ny nettportal: https://privatist.inschool.visma.no/

Oppmeldingsperioden for våreksamener er: 15. januar 2021 til 1. februar 2021

Dersom noen trenger veiledning/hjelp i forhold til oppmelding, kan de ta  kontakt meg Willy Miljeteig (Karrieveileder) på epost willy.miljeteig@skole.rogfk.no eller på telefon 41324323. 
 

Fra og med mandag 24. august og ut oktober slipper elever å dra til fastlege for å få dokumentert fraværet sitt. Elever med milde symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme.

Les mer på Regjeringen.no

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart.

Eiliv Fougner Jansen tar 1 august over som ny rektor ved Øksnevad vgs etter Rune Haaland.

Vipa regnes som sterkt truet i Norge og det er derfor en stor glede å kunne registrere en rekke vipereir på skolens område. 

Klasse 1R besøkte Frafjord SUP i forbindelse med faget naturbasert aktivitet. Læringsmålet var å vurdere denne småskala naturbaserte forretningsvirksomheten.

Timeplanen frem mot sommerferien vil for de fleste klasser avvike noe og være en kombinasjon av undervisning på skolen og digital undervisning på nett. Følgende timeplan gjelder frem til sommerferien. 

17.mai ble det arrangert såkalt "Koronafri 17.mai feiring i Klepp 2020" som besto i et opptog for kjøretøy innenfor en rekke kategorier. Øksnevad vgs var et sentralt passeringspunkt i ruten som gikk langs en rundløype gjennom Klepp kommune. 

Rogaland fylkeskommune tilbyr gratis sommerskole for deg som har stryk eller ikke vurdering (IV) til eksamen eller standpunkt fra alle utdanningsprogram. 

Les mer her.

Til toppen