Tirsdag 8.mars fikk landbruksklassen (3l) møte landbruks- og matminister Sandra Borch som var på besøk i vår region i forbindelse med det store bondemøtet på Varhaug. 

- Har dere noen gode råd jeg kan ta med til regjeringen i Oslo, fikk elevene spørsmål om.

Øksnevad vgs har hatt gode søknadstall til skolen både på Anleggsfag og Naturbruk. Det er vi veldig glad for og vi gleder oss til å møte nye elever til høsten! 

Øksnevad vgs fikk mandag 21 februar besøk fra Statsforvalteren i Rogaland, Bent Høie og Utdanningsdirektør Marianne Skogerbø. Opplæringssjef, i Rogaland fylkeskommune, Eiliv Fougner Janssen var også tilstede.

Linda Gilje er fra og med nyttår ny rektor på Øksnevad vgs! Hun har tidligere bakgrunn som rektor de siste 7 årene ved Møllehagen skolesenter. Før det har hun arbeidet på Randaberg vgs og Jåttå vgs. Linda forteller at hun gleder seg til å bli kjent med oss og vil i tiden fremover besøke de forskjellige avdelingene med tilhørende klasser. Vi ønsker Linda velkommen som ny rektor på Øksnevad vgs!  

Skolen er på grønt nivå fra mandag 17.januar og lørdag 12 februar opphevet regjeringen påbud for smittevernfaglig drift i forhold til covid-19 forskriften. Det betyr at vi nå går over til en mer normal skolehverdag. 

«India-prosjektet» har i perioden 2014-2020 vært vårt alternativ til «operasjon dagsverk». Skolens elever har i denne perioden gitt støtte til Bal Prakash som både er et barnehjem og en skole. De har barn fra 5 år og opp til 10.klasse. I forkant av hver aksjonsdag har elever fra Øksnevad besøkt skolen som ligger i nærheten av Ajmer i ørkenstaten Rajasthan, i den vestlige delen av India.

NAML: Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører besøkte Øksnevad tirsdag 23.11. 

Klasse 3n gjennomførte tur til Sirdalsheiane fra mandag til onsdag den første uka i november. Turen hadde flere formål. Det sosiale målet om å bli bedre kjent med hverandre og det å være på tur i seg selv, var de viktigste målene.  I tillegg var det flere andre faglige mål som kunne realiseres på en mer praktisk måte i løpet av turen, enn sammenlignet med det som er mulig i klasserommet.

Det var med dyp sorg vi mottok beskjeden om at Tobias Sævareid Tesdal gikk bort etter en ATV-ulykke tirsdag kveld.

I går hadde elever fra klassen en fin minnestund ved ulykkesstedet. Det ble tent lys og lagt ned blomster. På skolen ble det flagget på halv stang.  

Våre tanker går til familien og alle venner. Du vil bli savnet, Tobias. Hvil i fred.

  

     

 

 

 

 

 

Tirsdag 5.oktober kjørte mange hundre i kortesje for å hedre Tobias Sævereid Tesdal. Kjøreturen gikk fra Jærhagen, forbi ulykkesstedet og opp til Frøyland ungdomsskole. På Facebook hadde over 800 meldt seg på kortesjen «Kjør for Tobias» som ble arrangert av medelever.

Begravelse finner sted 8.oktober i Etne kirke. Ansatte og elever fra Øksnevad vgs vil delta i begravelsen. 

Her er litt informasjon om det pågående skoleutviklingsprosjektet. 

Til toppen