Forslag til nytt utdanningsløp

Bondeyrket er under press, og nå skal utdanningen av fremtidas bønder endres for å møte utviklingen. 

Se reportasje på NRK

 

 

 

 

 

 

Skjermbilde fra NRK.