Anleggsgartnerklassen har vært på bedriftsbesøk

Anleggsgartnerelevene var på bedriftsbesøk til Borsheim AS fredag 31. mai. Anleggsgartnerne sitt programfag kan litt enkelt sagt deles i en grønn del som handler om grøntanlegg og en grå del som handler om bruk av stein. Borsheim AS er en lokal aktør på Hellvik som produserer heller, kantstein, smågatestein og lignende som brukes til veibygging, parker, private gårdsrom, hager og mye annet. Målet med bedriftsbesøket var todelt, å lære om produksjon av ulike produkter for den grå delen av faget, og å vurdere i hvilken grad produksjonsmetoder og sluttprodukter er energieffektive, bærekraftige og varige. 

Bedriftsbesøk til Hellvik. Thomas Schanke

Vi startet med en omvisning i steinbruddet. Her så vi hvordan steinen produseres. Først bores hull inn i fjellet. Deretter tres en lang diamantwire gjennom hullene som er boret opp og store kubber på mange hundre tonn sages ut fra fjellet med en aggregatdrevet wiresag. Siden steinen hele tiden brytes på nye steder i steinbruddet, må wiresagene drives av flyttbar strøm fra aggregat. Vi fikk en god forklaring på at legging av kabler med elektrisitet ville vært mye mer energieffektivt, men at det foreløpig ikke er praktisk gjennomførbart. 

Tidligere måtte steinblokkene vanligvis kiles løs. Borsheim bruker denne kileteknikken for å dele opp de store kubbene i mindre blokker. De mindre blokkene transporteres så til maskinhuset, hvor steinene sages i ulike størrelser. Ifølge omviser og eier, Jarle Borsheim, produseres «et kortreist norsk naturprodukt». Etter omvisningen i steinbruddet og prøvekjøring av en hjullaster på 80 tonn, fortsatte omvisningen i maskinhuset. 

Bedriftsbesøk til Hellvik Thomas Schanke

Borsheim forklarte her at bruk av stein fra Hellvik på et prosjekt i Oslo hadde spart 500 tonn CO2, i forhold til stein importert fra Kina. På dette prosjektet var det også brukt batteridrevne anleggsmaskiner som hadde spart ytterliggere 50 tonn CO2. Besparelsen med bruk av stein fra Hellvik var altså ti ganger høyere enn bruk av batteridrevne anleggsmaskiner, på dette prosjektet. Steinen fra Hellvik holder ifølge Borsheim også en annen kvalitet enn stein som importeres fra andre land. Steintypen blir ikke misfarget og tåler tøffere behandling, slik som kan skje i forbindelse med snørydding. I maskinhuset fikk vi anledning til å studere hvordan steinblokker på flere titalls tonn sages opp til ferdige heller og kantstein.

Etter besøket hos Borsheim kunne vi konkludere med at et kortreist produkt med høy kvalitet gir redusert vedlikeholdsbehov og sparer store CO2-utslipp. Vi reiste så til Egersund og studerte torget, der Egersund kommune har valgt nettopp kortreist og bestandig belegningsstein fra Hellvik.

Forfatter: Thomas Schanke Eikum

Torget i Egersund Sem Hadland