Byggeprosjekt Øksnevad

Fylkestinget vedtok tirsdag 21 februar at Øksnevad vgs får et nybygg der det tilrettelegges for 75 nye elevplasser. Utbyggingen er planlagt ferdigstilt til skolestart høsten 2026. Bakgrunnen for utbyggingen er forventet økt antall elever i videregående skoler de neste årene. Prosjektet har en kostnadsramme på 143 millioner kroner.

Utbyggingsplanene innebærer at skolen får plass til fire vg1-klasser på bygg og anleggsteknikk, én ytterligere klasse til anleggsgartner og én ny klasse på vg2 anleggsteknikk. Det kommer i tillegg verksted, gymrom, arbeidsplass for lærere og elever, samt oppgraderte og større garderober. Nybygget vil være på til sammen 1600 kvadratmeter.

Nedenfor ser vi fire mulighetsstudier som er utviklet for utbyggingen av Øksnevad vgs. 

Mulighetsstudie - Klikk for stort bilde

 

Oppdaterte tegninger for nybygg (februar 2024)

LA-01-100 Oversiktsplan (PDF, 492 kB)

A27-03 Veggbehandlingsplan 3. Etasje 07.02.24 (PDF, 2 MB)

A30-01 Snitt A og B (PDF, 753 kB)

A27-02 Veggbehandlingsplan 2. Etasje 07.02.24 (PDF, 2 MB)

A27-01 Veggbehandlingsplan 1. Etasje 07.02.24 (PDF, 2 MB)

A24-03 Gulvbehandlingsplan 3. Etasje 07.02.24 (PDF, 916 kB)

A24-02 Gulvbehandlingsplan 2. Etasje 07.02.24 (PDF, 708 kB)

A24-01 Gulvbehandlingsplan 1. Etasje 07.02.24 (PDF, 2 MB)

05 Øksnevad helhetsplan (PDF, 13 MB)

A23-07 Møbleringsplan 2. Etasje 07.02.24 (PDF, 317 kB)

A23-08 Møbleringsplan 3. Etasje 07.02.24 (PDF, 344 kB)

A23-06 Møbleringsplan 1. Etasje 07.02.24 (PDF, 271 kB)

037023 Øksnevad forprosjektrapport final 2024_0201 (PDF, 3 MB)

A10-03 Plan 3. Etasje (PDF, 270 kB)

01 Plantegninger, fasade og snitt (PDF, 2 MB)

A10-02 Plan 2. Etasje (PDF, 267 kB)

02 Møbleringsplaner (PDF, 855 kB)

LA-01-101 Utomhusplan 12.01.24 (PDF, 2 MB)

A10-01 Plan 1. etasje (PDF, 242 kB)