Vg1 Naturbruk, hest

Kombiner interessen for hest og ridning med kunnskap om dyrevelferd og naturforvaltning. Lær mer om stell av dyr, fôring, stalldrift, ridning, kjøring og bruk av hest innen turisme. Konkurrerer du med hest, kan du være aktuell for programfaget «toppidrett hest» der det finnes åtte elevplasser.

Fagkode i Vigo: NANAB1-3

Her kan du kombinere interessen for hest og ridning med en god og framtidsrettet utdanning. I studiet inngår stell av dyr, fôring, stalldrift, riding, kjøring, bruk av hest innen turisme og mye mer. 

Du og kontaktlærer utarbeider en individuell opplæringsplan slik at studiet passer best mulig til dine interesser. 

Dyrk interessene dine, få en fagutdanning eller sats på høyere utdanning 

Undervisningen på Øksnevad vgs. legger vekt på læring gjennom praktisk arbeid kombinert med kunnskaper og innsikt i drift, produksjon og aktivitet knyttet til fagområdene. 

Øksnevad er ikke bare en videregående skole – men også en veldrevet gard, et gartneri, et hestesenter, en naturskole og en skole med studieforberedende fag. 

Alle fagområdene inneholder to viktige fag – naturbasert produksjon og tjenesteyting og naturbasert og næringsaktivitet

naturbasert produksjon og tjenesteyting lærer du de grunnleggende arbeidsoppgavene innen det fagområdet du har valgt. Det kan være stell av planter og hest, håndverksferdigheter, produksjonsteknikker, høsting og foredling. 

Naturbaserte næringsaktivitet omfatter blant annet planlegging, gjennomføring og vurdering av aktiviteter knyttet til fagområdene. Fokuset er hvordan man kan drive godt, utnytte ressursene godt og utvikle nye produkter og tjenester. Vi bruker mye tid på fiske, padling, fjellturer, overnattingsturer, orientering og mye mer. Gled deg! 

Toppidrett hest

Konkurrerer du med hest? På Øksnevad vgs. kan du ta programfaget toppidrett hest. Du vil da få mulighet til å utvikle deg som rytter på egen hest i et treningsmiljø som legger vekt på at toppidrett i sprang skal gi deg utfordring, spenning, glede og mestring. Det stilles krav til at elevens hest er egnet til følge undervisningen. Vi har dyktige lærere/trenere. De vil gi deg inspirerende forelesninger og utfordrende treningsøkter. Programfaget toppidrett er 5 timer i uken som inkluderer en time i kroppsøvingsfaget som har fokus rettet mot konkurranseutøveren. Faget kan tas på både vg1, vg2 og vg3 nivå. 

Yrkesfaglig fordypning 

Foruten å ha valgt en av hovedretningen hest, skal du også velge et emne i faget yrkesfaglig fordypning. Dette vil du få mer informasjon om ved skolestart. 

Studiekompetanse

Alle som velger å gå Vg3 naturbruk eller påbygg til generell studiekompetanse, har mulighet til å studere videre ved norske og utenlandske universiteter og høgskoler.

Les mer om Naturbruk, hest på vilbli.no

  
Du kan lese mer om Naturbruk på vilbli.no. Her finner du informasjon om opplæringsløpet, inntakskrav, fag- og timefordeling, innhold i fagene og mye mer. 

Kontakt oss! 

Karriereveileder

Mitt navn er Willy Miljeteig og jeg er yrke- og utdanningsrådgiver her på Øksnevad. Har du spørsmål om valg av retning videre er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Jeg kan nås på tlf 51 92 18 18, mobil 41 32 43 23 eller på epost: willy.miljeteig@skole.rogfk.no

Kjell Øystein Håkonsen

Jeg er avdelingsleder for Naturbruk på Øksnevad vgs. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om fagområder innenfor Naturbruk. 

Telefon: 51 92 18 20
Mobil: 992 77 705
Epost: Kjell.Oystein.Hakonsen@skole.rogfk.no

 

Video: Hestefag

 

 

 

 

Til toppen