Vg2 Anleggsgartner

Liker du å arbeide med planter, stein og jord? Vil du lære å jobbe med redskaper og maskiner? Da er dette kanskje starten på veien til drømmejobben din. Her er muligheter for å arbeide med nyanlegg, drift og vedlikehold og å ta plantevernkurs. De fleste får læreplass før de er ferdige med Vg2-året.

Fagkode i Vigo er: BAANG2

 

Å bli anleggsgartner med fagbrev tar fire år. Først to år på videregående skole, deretter to år i praksis.

Først tar du Vg1 med enten Bygg- og anleggsteknikk (tilbys ikke på Øksnevad vgs) eller kryssløp fra Naturbruk (Vg1). Deretter velger du ett års fordypning i Vg2 anleggsgartner. Da sitter du igjen med en spesialisering som er i slekt med gartnerfaget på den ene siden og bygg og anlegg på den andre. Undervisningen består av både praktisk og teoretisk arbeid 

Etter skolen må du ha to års læretid i en bedrift, som anleggsgartner, før du kan avlegge en praktisk fagprøve og få fagbrev. Du får lærlinge-lønn i praksisperioden.

Du kan også velge å bygge videre på fagutdanningen for å få studiekompetanse, og dermed ha mulighet for videre utdanning. For eksempel kan du studere naturforvaltning og naturfag på universitet eller høgskole. Er du anleggsgartner har du også et godt grunnlag for å bli landskapsarkitekt eller landskapsingeniør ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. For søkere over 25 år er det mulig å søke på landskapsingeniørstudiet uten å ha studiekompetanse. Da må du i stedet ha fagbrev og relevant arbeidserfaring. 

Det finnes flere alternativer for den som vil bli anleggsgartner. Har du mer en fem år relevant praksis og har bestått en tverrfaglig eksamen kan du gå opp til fagprøven. Du kan begynne som lærling rett etter 10. klasse eller ett år på videregående, og ta fagprøven etter 4 år – da må du også ta noe teori underveis. Utdanningen kan også gjennomføres via fjernundervisning og voksenopplæring (tilbys for tiden ikke på Øksnevad vgs).  

Du kan lese mer om Naturbruk på vilbli.no. Her finner du informasjon om opplæringsløpet, inntakskrav, fag- og timefordeling, innhold i fagene og mye mer. 

Kontakt oss! ​

Karriereveileder

Mitt navn er Willy Miljeteig og jeg er yrke- og utdanningsrådgiver her på Øksnevad. Har du spørsmål om valg av retning videre er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Jeg kan nås på tlf 51 92 18 18, mobil 41 32 43 23 eller på epost: willy.miljeteig@skole.rogfk.no

Karriereveileder

Mitt navn er Dag Thomas Kvalvik og jeg er også yrkes- og utdanningsrådgiver her på Øksnevad vgs. Har du spørsmål om valg av retning videre er du hjertelig velkommen til å treffe meg på elevsenteret hver onsdag fra kl. 11.15 til 13.15 og på biblioteket hver torsdag fra kl. 08:00 til 09:45. 

Mobil: 92084462
Epost: dag.thomas.kvalvik@skole.rogfk.no

Robert Vollan

Jeg er avdelingsleder for Anleggsfag på Øksnevad vgs. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om fagområder innenfor anleggsfag. 

Telefon: 51 92 18 60
Mobil: 975 06 122
Epost: Robert.Vollan@skole.rogfk.no

Bilde fra anleggsgartnerfaget