Vg2 Heste- og dyrefag

Her kan du kombinere interessen for hest og ridning med en god og framtidsrettet utdanning. I studiet inngår stell av dyr, fôring, stalldrift, riding, kjøring, bruk av hest innen turisme og mye mer. 

Du og kontaktlærer utarbeider en individuell opplæringsplan slik at studiet passer best mulig til dine interesser.

Fagkode i Vigo: NAHDF2

 

 

Dyrk interessene dine, få en fagutdanning eller sats på høyere utdanning 

Undervisningen på Øksnevad vgs. legger vekt på læring gjennom praktisk arbeid kombinert med kunnskaper og innsikt i drift, produksjon og aktivitet knyttet til fagområdene. 

Øksnevad er ikke bare en videregående skole – men også en veldrevet gard, et gartneri, et hestesenter, en naturskole og en skole med studieforberedende fag. 

Felles programfag

Programområdet drift og entreprenørskap omfatter grunnleggende arbeidsprosesser og yrkesøvelse innen daglig drift av stall. Økonomistyring, kvalitetssikring og utvikling og etablering av hest som næring inngår i programfaget. Videre handler programfaget om utstyr, redskaper, verktøy og materialer og grunnleggende teknikk og håndverk. Programfaget dreier seg også om sammenhengen mellom yrkesutøvelse, arbeidsmiljø, naturvern, friluftsinteresser og økonomi. Videre handler programfaget om krav og normer i arbeidslivet, gjeldende regelverk og sikkerhets- og miljøtiltak knyttet til aktiviteter og arbeidsoppgaver.

Programfaget dyrekunnskap, dyrevelferd og aktivitet omfatter aktiviteter knyttet til omgang med og bruk av ulike typer hester innen tradisjonelle og nye bruksområder. Det handler om stell, håndtering, kjøring, ridning og andre aktiviteter. I dette inngår valg, bruk, tilpasning og vedlikehold av utstyr.

Programfaget omfatter også hestens biologi og atferd, forebyggende helsearbeid og sykdomslære. I dette inngår hestens bein og hover. Videre dreier programfaget seg om hestens eksteriør og bevegelse, og om trening, fôring og avlsarbeid. Programfaget omhandler også profesjonelt hestehold og gjeldende regelverk.

Yrkesfaglig fordypning  

Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi elevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet.

Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene et godt grunnlag for å velge lærefag og en mulighet for å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter. Yrkesfaglig fordypnings skal gi elevene en opplæring som er relevant for deres fremtidige yrkesutøvelse.

Toppidrett hest

Konkurrerer du med hest? På Øksnevad vgs. kan du ta programfaget toppidrett hest. Du vil da få mulighet til å utvikle deg som rytter på egen hest i et treningsmiljø som legger vekt på at toppidrett i sprang skal gi deg utfordring, spenning, glede og mestring. Det stilles krav til at elevens hest er egnet til følge undervisningen. Vi har dyktige lærere/trenere. De vil gi deg inspirerende forelesninger og utfordrende treningsøkter. Programfaget toppidrett er 5 timer i uken som inkluderer en time i kroppsøvingsfaget som har fokus rettet mot konkurranseutøveren. Faget kan tas på både vg1, vg2 og vg3 nivå. 

Veien videre: Fagbrev eller studiekompetanse?

Etter Vg2 kan du velge å gå ut i 2-årig læreløp og ta fagbrev som hestefaglært eller hovslager. Alle som velger å gå Vg3 naturbruk eller påbygg, som begge gir generell studiekompetanse, har mulighet til å studere videre ved norske og utenlandske universiteter og høgskoler. 

Les mer om Vg2 Heste- og dyrefag på vilbli.no

   
Du kan lese mer om Naturbruk på vilbli.no. Her finner du informasjon om opplæringsløpet, inntakskrav, fag- og timefordeling, innhold i fagene og mye mer. 

Kontakt oss! 

Karriereveileder

Mitt navn er Willy Miljeteig og jeg er yrke- og utdanningsrådgiver her på Øksnevad. Har du spørsmål om valg av retning videre er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Jeg kan nås på tlf 51 92 18 18, mobil 41 32 43 23 eller på epost: willy.miljeteig@skole.rogfk.no

Karriereveileder

Mitt navn er Dag Thomas Kvalvik og jeg er også yrkes- og utdanningsrådgiver her på Øksnevad vgs. Har du spørsmål om valg av retning videre er du hjertelig velkommen til å treffe meg på elevsenteret hver onsdag fra kl. 11.15 til 13.15 og på biblioteket hver torsdag fra kl. 08:00 til 09:45. 

Mobil: 92084462
Epost: dag.thomas.kvalvik@skole.rogfk.no

Linda Renate Johnsen

Jeg er avdelingsleder for Naturbruk på Øksnevad vgs. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om fagområder innenfor Naturbruk. 

Telefon: 51 92 18 20
Mobil: 928 06 088
Epost: linda.renate.johnsen@skole.rogfk.no

Kjell Øystein Håkonsen - Klikk for stort bilde

Kjell Øystein Håkonsen

Jeg er også avdelingsleder for Naturbruk på Øksnevad vgs. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om fagområder innenfor Naturbruk. 

Mobil: 99277705
Epost: kjell.oystein.hakonsen@skole.rogfk.no

Video fra Naturbruk med hestefag