Vg2 Landbruk og gartnernæring

På landbruk og gartnernæring arbeider du med produksjon og tjenesteyting knyttet til gården. Du lærer blant annet om jord, planter, dyr, teknologi og økonomi innen ulike produksjoner og aktiviteter.

Fagkode i VIGO: NALGA2

 

Landbruk

Utdanningen handler også om forvaltning av naturressurser og næringsdrift med utgangspunkt i lokale ressurser. Som på Vg1 veksles det mellom undervisning i klasserom og i gruppe i skolens praktiske avdelinger eller i bedrifter. Når du går Vg3 Landbruk blir du agronom.

Gartner

Gartner er for deg som er interessert i planter, hage, veksthus eller frukt og bær. Etter Vg1 naturbruk går du Vg2 Landbruk og gartnernæring, før du går ut i et 2-årig læreløp i bedrift som avsluttes med fagprøve i gartnerfaget. 

Fellesprogramfag

Felles programfag består av fagene produksjon og tjenesteyting og forvaltning og drift   

Vg2 landbruk og gartnernæring handler om produksjon av produkter og tjenester med utgangspunkt i dyr og planter i landbruks- eller gartnernæring. Programfagene skal bidra til å utvikle elevens kunnskap og ferdigheter innenfor produksjon av produkter basert på dyr og planter, som grunnlag for videre spesialisering. Vg2 landbruk og gartnernæring skal videre bidra til å utvikle en levende næring og sette eleven i stand til å ta gode valg og utføre arbeidet på en måte som gagner seg selv, bedriften og næringen. Programfagene skal også gi kunnskap om og ferdigheter i hold og stell av dyr og planter, og utvikle elevenes forståelse for å forvalte naturressurser på en måte som tar hensyn til både økonomi og bærekraft.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg2 landbruk og gartnernæring skal bidra til at eleven utvikler sin identitet som en framtidig yrkesutøver som produserer sunn og trygg mat, legger til rette for naturopplevelser og utsmykker grønne rom i det offentlige og det private. Programfagene skal bidra til forståelse for hvordan yrkesutøvelse påvirker naturen, miljøet, klimaet og samfunnet. Elevenes skaperglede og engasjement utvikles ved at de tar i bruk naturen på ulike måter, og gjennom økt kunnskap om landbruks- og gartnerfag bygger de en økt respekt for naturen.

Yrkesfaglig fordypning  

Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi elevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet.

Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene et godt grunnlag for å velge lærefag og en mulighet for å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter. Yrkesfaglig fordypnings skal gi elevene en opplæring som er relevant for deres fremtidige yrkesutøvelse.

Veien videre: Agronom, fagbrev som gartner eller studiekompetanse?

Etter Vg2 kan du ta Vg3 landbruk som gir deg tittelen agronom. Du kan også velge å gå ut i 2-årig læreløp og ta fagbrev i gartnerfaget. Alle som velger å gå Vg3 naturbruk eller påbygg, som begge gir generell studiekompetanse, har mulighet til å studere videre ved norske og utenlandske universiteter og høgskoler. 

Les mer om Vg2 Landbruk og gartnernæring på vilbli.no

   
Du kan lese mer om Naturbruk på vilbli.no. Her finner du informasjon om opplæringsløpet, inntakskrav, fag- og timefordeling, innhold i fagene og mye mer. 

Les mer om landbruksutdanningen på Landbruksutdanning.no

Kontakt oss! 

Karriereveileder

Mitt navn er Willy Miljeteig og jeg er yrke- og utdanningsrådgiver her på Øksnevad. Har du spørsmål om valg av retning videre er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Jeg kan nås på tlf 51 92 18 18, mobil 41 32 43 23 eller på epost: willy.miljeteig@skole.rogfk.no

Linda Renate Johnsen

Jeg er avdelingsleder for Naturbruk på Øksnevad vgs. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om fagområder innenfor Naturbruk. 

Telefon: 51 92 18 20
Mobil: 928 06 088
Epost: linda.renate.johnsen@skole.rogfk.no

Video om Naturbruk

 

Til toppen