Vg3 Landbruk

Etter fullført vg3 Landbruk får du tittelen agronom. Du vil være i stand til å ivareta daglig drift av landbrukseiendommer, ha kunnskap om dyrehold, forvaltning av inn- og utmark, markedsføring, driftsledelse og mer til.

Fagkode i Vigo: NALBR3

 Våre programfag her er Plante- og husdyr-produksjon, Utmark og kulturlandskap, og Gårdsdrift. I tillegg kan vi tilby følgende valgfrie programfag, Økonomi og driftsledelse, og Traktor og maskiner.

Ved siden av en solid teoretisk og praktisk tilnærming til landbruket som arbeidsplass, gir utdanningen deg grundig innføring i bruk av PC og aktuell programvare som et verktøy, både til regnskapsførsel, kalkyler og økonomiske beregninger som gir grunnlag for kloke beslutninger.

Det er et stort behov både for fagutdannet arbeidskraft og arbeidere med høyere utdanning innen landbruksfaglige felt over hele landet.

Les mer om Vg3 Landbruk på vilbli.no

   

Du kan lese mer om Naturbruk på vilbli.no. Her finner du informasjon om opplæringsløpet, inntakskrav, fag- og timefordeling, innhold i fagene og mye mer. 

Les mer om landbruksutdanningen på Landbruksutdanning.no

Kontakt oss! 

Karriereveileder

Mitt navn er Willy Miljeteig og jeg er yrke- og utdanningsrådgiver her på Øksnevad. Har du spørsmål om valg av retning videre er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Jeg kan nås på tlf 51 92 18 18, mobil 41 32 43 23 eller på epost: willy.miljeteig@skole.rogfk.no

Linda Renate Johnsen

Jeg er avdelingsleder for Naturbruk på Øksnevad vgs. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om fagområder innenfor Naturbruk. 

Telefon: 51 92 18 20
Mobil: 928 06 088
Epost: linda.renate.johnsen@skole.rogfk.no

Video fra Naturbruk med vekt på landbruksfag

 

Til toppen