Skolen åpner igjen i løpet av uke 20.

Mer informasjon kommer.

Vg3 Landbruk

Etter fullført vg3 Landbruk får du tittelen agronom. Du vil være i stand til å ivareta daglig drift av landbrukseiendommer, ha kunnskap om dyrehold, forvaltning av inn- og utmark, markedsføring, driftsledelse og mer til. 

Klikk for stort bilde Våre programfag her er Plante- og husdyr-produksjon, Utmark og kulturlandskap, og Gårdsdrift. I tillegg kan vi tilby følgende valgfrie programfag, Økonomi og driftsledelse, og Traktor og maskiner.

Ved siden av en solid teoretisk og praktisk tilnærming til landbruket som arbeidsplass, gir utdanningen deg grundig innføring i bruk av PC og aktuell programvare som et verktøy, både til regnskapsførsel, kalkyler og økonomiske beregninger som gir grunnlag for kloke beslutninger.

Det er et stort behov både for fagutdannet arbeidskraft og arbeidere med høyere utdanning innen landbruksfaglige felt over hele landet.

Til toppen