Vg1 Naturbruk (landbruk)

Gårdsbruket på skolen gir deg muligheter til å kople teori og praksis. Her kan du fordype deg i arbeid med husdyr, maskiner, skog eller naturforvaltning sammen med dyktige faglærere. Etter Vg2-året, kan du søke læreplass, gå videre på Vg3 Landbruk der du får tittelen agronom eller velge Vg3 Naturbruk der du får generell studiekompetanse. 

Fagkode i Vigo: NANAB1

Dette fagområdet gir et godt grunnlag for deg som vil jobbe innen landbruksrelaterte næringer som husdyr, planter, maskiner, skog eller naturforvaltning. 

Øksnevad vgs. har et eget gårdsbruk som gir en unik mulighet til praktisk erfaring under kyndig veiledning samtidig med at du får gode teoretiske kunnskaper. 

Du velger selv et arbeidsområde du er spesielt interessert i. Sammen med kontaktlærer utarbeider du din individuelle opplæringsplan. Etter fullført vg3 landbruk får du tittelen Agronom. 

Dyrk interessene dine, få en fagutdanning eller sats på høyere utdanning 

Undervisningen på Øksnevad vgs. legger vekt på læring gjennom praktisk arbeid kombinert med kunnskaper og innsikt i drift, produksjon og aktivitet knyttet til fagområdene. 

Øksnevad er ikke bare en videregående skole – men også en veldrevet gard, et gartneri, et hestesenter, en naturskole og en skole med studieforberedende fag. 

Programfagene består av to fag – naturbasert produksjon og tjenesteyting og naturbasert næringsaktivitet. 

naturbasert produksjon og tjenesteyting lærer du de grunnleggende arbeidsoppgavene innen det fagområdet du har valgt. Det kan være stell av planter og dyr, håndverksferdigheter, produksjonsteknikker, høsting og foredling. 

Naturbaserte næringsaktivitet omfatter blant annet planlegging, gjennomføring og vurdering av aktiviteter knyttet til fagområdene. Fokuset er hvordan man kan drive godt, utnytte ressursene godt og utvikle nye produkter og tjenester. Vi bruker mye tid på fiske, padling, fjellturer, overnattingsturer, orientering og mye mer. Gled deg! 

Yrkesfaglig fordypning 

Foruten å ha valgt en av hovedretningen landbruk, skal du også velge et emne i faget yrkesfaglig fordypning. Dette vil du få mer informasjon om ved skolestart. 

Studiekompetanse

Alle som velger å gå Vg3 naturbruk eller påbygg til generell studiekompetanse, har mulighet til å studere videre ved norske og utenlandske universiteter og høgskoler.

Les mer om Vg1 Naturbruk, landbruk på vilbli.no

   

 Du kan lese mer om Naturbruk på vilbli.no. Her finner du informasjon om opplæringsløpet, inntakskrav, fag- og timefordeling, innhold i fagene og mye mer. 

Kontakt oss! 

Karriereveileder

Mitt navn er Willy Miljeteig og jeg er yrke- og utdanningsrådgiver her på Øksnevad. Har du spørsmål om valg av retning videre er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Jeg kan nås på tlf 51 92 18 18, mobil 41 32 43 23 eller på epost: willy.miljeteig@skole.rogfk.no

Kjell Øystein Håkonsen

Jeg er avdelingsleder for Naturbruk på Øksnevad vgs. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om fagområder innenfor Naturbruk. 

Telefon: 51 92 18 20
Mobil: 992 77 705
Epost: Kjell.Oystein.Hakonsen@skole.rogfk.no

 

Video om Naturbruk med landbruksfag

 

 

 

Til toppen