Aksjonsdagen 2020 ble avlyst

Årets aksjonsdag som var planlagt 24.april måtte avlyses som følge av korona-utbruddet. Det betyr at pågående og planlagte prosjekter ved skolen kan bli avsluttet eller satt på vent.

Selv om aksjonsdagen ikke kunne gjennomføres i år vil du fortsatt kunne støtte prosjektet ved å gi en gave på VIPPS. Alle gaver bidrar til at barnehjemmet/skolen ikke blir for hardt rammet av den pågående korona-krisen.

Klikk for stort bildePå aksjonsdagen 24.april var det tanken at skolens elever fant arbeid utenfor skolen og tjente 400 kroner  (tilsvarende beløp som for OD) som skulle gå til prosjektet. 

I perioden før aksjonsdagen skulle det arrangeres «infodager» i auditoriet der våre elever som har vært på besøk ved skolen i India skulle vise film og fortelle om turen.

Det var seks elever sammen med to ansatte som besøkte Bal Prakash i slutten av februar 2020. På daværende tidspunkt var korona-utbruddet begrenset til Kina og noen få land i Asia. Da vi vendte hjem i begynnelsen av mars gikk det bare noen få dager før korona-utbruddet ble erklært en verdensomspennende pandemi. Alle skoler i Norge ble stengt ned torsdag ettermiddag 12.mars. Kort tid etterpå innførte India "lockdown" og dermed nedstengning av samfunnet. Bal Prakash er selvsagt også i høyeste grad berørt av korona-situasjonen selv om de så langt har unngått smitte. 

Du kan fortsatt gi din støtte til prosjektet

Klikk for stort bildeSelv om aksjonsdagen er avlyst så kan du fortsatt gi støtte til prosjektet gjennom VIPPS. Du velger selv et valgfritt beløp på VIPPS-nummer 140294. Innsamlede midler går uavkortet til Bal Prakash. 

Aksjonsdagen for 2020 hadde som målsetning å samle inn midler som skulle sikre videre drift av skolen. Dette inkluderer utgifter til daglig drift og lønn til lærere som kommer til skolen. Vi prioriteter også høyt å få tak i en eller helst to godt kvalifiserte "husmødre" med kunnskaper innenfor helsefag som bor sammen med barna og som gir nødvendig omsorg etter at skoledagen er slutt. Dette er høyst nødvendig for en stor barneflokk på nærmere 100 barn fra 3-års-alderen og oppover. Så har vi bestilt nye madrasser av syntetisk materiale som skal erstatte eldre madrasser av tøy som dessverre har vist seg å være utsatt for forskjellig utøy. Din gave bidrar til at flere av de planlagte prosjektene kan gjennomføres. 

Klikk for stort bildeElever ved Øksnevad vgs besøkte Bal Prakash i vinterferien 2020

Seks elever og to ansatte ved Øksnevad vgs. besøkte i vinterferien Bal Prakash. Elever ved Øksnevad vgs har siden 2014 gjennom sitt "Operasjon Dagsverk" gitt støtte til en rekke prosjekter som har omfattet oppføring av skolebygg, støtte til ansettelse av lærere, helsemessige tiltak, treplanting, lekeplasser og mye mer. Årets besøk var sjette i rekken sammen med elever fra Øksnevad vgs. 

Klikk for stort bildeRektor Rune Haaland som var med på turen skriver: «Fire dager på Bal Prakash "rock your senses", våre elever har gitt varme og omsorg til ungene på denne skolen, og vi har til gjengjeld opplevd en hjertevarme av en annen verden. Dette er opplevelser og minner som gjør noe godt med oss alle, forskjeller i kultur og hudfarge blir visket bort, og tilbake står hengivenhet og vennskap som vil vare lenge, lenge...»

Følgende elever var med på turen: Astrid og Oline (klasse 1r), Oda (2atd), Tuva og Vera (2h) og Ine (3n). Klikk for stort bildeRektor Rune Haaland og Ole Lauvås (kontaktperson for elevrådet) deltok som reiseledere. I tillegg hadde vi med Mari Byre som reiste ned for tredje gang. Mari var med på turen i 2016 (som elev) og arbeidet som frivillig ved Bal Prakash i 5 uker i 2019.

Du kan se flere bilder ved å følge denne lenken: 
Se flere bilder fra turen til Bal Prakash i februar 2020. 

Se også temaside for "India-prosjektet" her. 

Se også video under fra siste dagen før avreise fra Bal Prakash. Her treffer du på alle elevene som var med på turen. 

Til toppen