India-prosjektet

"India-prosjektet" er vårt alternativ til "operasjon dagsverk". Vi har valgt å gi støtte til Bal Prakash som både er et barnehjem og en skole. De har barn fra 5 år og opp til 10. klasse.  

Bal Prakash ligger i nærheten av byen Ajmer i ørkenstaten Rajasthan, i den vestlige delen av India.

Litt om skolen

Bal Prakash er som nevnt en skole for barn opp til tiende trinn. Skolen har en del likhetstrekk med Øksnevad vgs. med tanke på at skolen har et lite gardsbruk, noe jordbruk og et veksthus. Det er likevel snakk om små forhold og det produseres kun til eget bruk.

Skolen har i overkant av ca. 100  elever som alle bor på skolen. Skolen har to forholdsvis store klasserom, som i tillegg til å fungere som undervisningslokale også gjør nytte som sovesal.

Lærerne ved Bal Prakash arbeider på frivillig basis i fritiden med liten eller ingen kompensasjon. Det er stort behov for flere godt kvalifiserte lærere.

I tillegg til vanlig teoriundervisning blir det gitt opplæring i plantelære, noe husdyrhold og forskjellig håndverksarbeid.

De fleste som går på skolen har det til felles at de enten er foreldreløse eller at de kun har slektninger som er for fattige til å ta vare på dem. Mange er rett og slett funnet på gata. Alternativet for dem ville vært barnearbeid eller tigging. Skolen tar også hånd om flere barn – helt ned i 5-årsalderen som får bo på skolen til de begynner på skolen. Bal Prakash er derfor både skole og barnehjem.  

Hvor er dette?

Bal Prakash ligger utenfor Ajmer som er en stor by med i overkant av 500 000 innbyggere. Ajmer ligger i staten Rajasthan som er kjent som ørkenstaten i India. Rajasthan er også kjent som ”Land of Kings” eller ”Land of Kingdoms” og her finner vi mange kjente palasser fra fortidens kongeriker. En rekke av Indias mest kjente turistmål som for eksempel Jaipur, Jodhpur og Jaisalmer befinner seg her. Thar-ørkenen er også et kjent reisemål.

Hva vi har oppnådd

Et konkret resultat av aksjonsdagen i 2014 var at det ble mulig å bygge en ekstra etasje på skolebygget som ga plass til 24 jenter. Alternativet for disse jentene ville vært fattigdom og barnearbeid. Denne etasjen er ferdigstilt og tatt i bruk. Frem til i dag har det vært slik at når barna kommer til 8.trinn, dvs. i 13-14-års-alderen, så må de videre. Fremtiden for disse barna har i høyeste grad vært usikker. Fra og med skoleåret 2017 har skolen kunnet utvide tilbudet til også å gjelde utdanning frem til og med 10.årstrinn. Videre er det satt av midler til et utdanningsstipend som muliggjør utdanning på videregående nivå på godkjent utdanningsinstitusjon som fører til fremtidig arbeid. Vi ønsker å gi støtte til god undervisning og har derfor bidratt med midler som muliggjør ansettelse av flere lærere og annet nødvendig personale. Andre prosjekter har omfattet vedlikehold av skolebygget, bygging av snekkerverksted, anskaffelse av undervisningsmateriale (tv-skjerm, prosjektor og pc), bygging av septiktanker og toaletter. Fra og med 2018 har vi også vært med på skogplanting (hovedsakelig frukttrær). Et utvekslingsprogram mellom elever fra Bal Prakash og en skole sør i India har blitt videreført. Et godt utvalg av fritidsaktiviteter bidrar til trivsel. I februar 2019 kunne barna ved Bal Prakash ta i bruk en basketballbane. Denne ble finansiert av to elever som var med på 2018-turen. I 2020 var flere lekeapparater kommet på plass! 

Hva skal pengene brukes til

Aksjonsdagen for 2020 har som målsetning å samle inn midler som skal sikre videre drift av skolen. Dette inkluderer utgifter til daglig drift og lønn til lærere som kommer til skolen. Vi prioriteter høyt å få tak i en eller helst to godt kvalifiserte "husmødre" med kunnskaper innenfor helsefag som bor sammen med barna og som gir nødvendig omsorg etter at skoledagen er slutt. Dette er høyst nødvendig for en stor barneflokk på nærmere 100 barn. Så har vi bestilt nye madrasser av syntetisk materiale som skal erstatte eldre madrasser av tøy som dessverre har vist seg å være utsatt for forskjellig utøy.

Aksjonsdagen for 2020 ble avlyst

Aksjonsdagen som var planlagt 24.april kunne ikke gjennomføres i år som følge av korona-utbruddet. Det betyr at pågående og planlagte prosjekter må avsluttes eller settes på vent.

På aksjonsdagen 24.april var det tanken at skolens elever fant arbeid utenfor skolen og tjente 400 kroner  (tilsvarende beløp som for OD) som skulle gå til prosjektet. 

I perioden før aksjonsdagen skulle det arrangeres «infodager» i auditoriet der våre elever som har vært på besøk ved skolen i India viste film og fortalte om turen.

Seks elever sammen med to ansatte besøkte Bal Prakash i slutten av februar 2020. På daværende tidspunkt var korona-utbruddet begrenset til Kina og noen land i Asia. Da vi vendte hjem i begynnelsen av mars gikk det bare noen få dager før korona-utbruddet ble erklært en verdensomspennende pandemi og alle skoler i Norge ble stengt ned. Det ble etterhvert klart at aksjonsdagen som var planlagt 24.april ikke lot seg gjennomføre. 

Du kan fortsatt gi din støtte til prosjektet

Selv om aksjonsdagen er avlyst så kan du fortsatt gi støtte til prosjektet gjennom VIPPS. Du velger selv et valgfritt beløp på VIPPS-nummer 140294. Innsamlede midler går uavkortet til Bal Prakash. 

Vi håper at du vil være med å sette av én dag til inntekt for barna på skolen i Bal Prakesh. Ditt bidrag gjør en forskjell!

Alle innsamlede midler vil uavkortet gå til Bal Prakash.

Glimt fra turen i 2019

 

Bal Prakash 2019