Egenmelding om sykefravær

Benytt skjema "Egenmelding om sykefravær" for å registrere fravær fra undervisning.