Vi besøker skolens høylandsfe

Øksnevad vgs har siden 1999 hatt skotsk høylandsfe som har vekslet mellom å beite ved Øksnevadtjern og i Sørskogen. Dyrene ble anskaffet med det formålet at de skulle holde groingen av siv og takrør ved Øksnevadtjernet i sjakk. Vi har i dag 11 høylandsfe gående på skolens område. Jarle Thomsen er fagarbeider ved Øksnevad vgs og ser til dyrene flere ganger i uken. I denne videoen får vi stiftet nærmere bekjenteskap med disse fargerike dyrene! 

Til toppen