Tur til Taumevatn og Storevatn turisthytter

Klasse 3n gjennomførte tur til Sirdalsheiane fra mandag til onsdag den første uka i november. Turen hadde flere formål. Det sosiale målet om å bli bedre kjent med hverandre og det å være på tur i seg selv, var de viktigste målene.  I tillegg var det flere andre faglige mål som kunne realiseres på en mer praktisk måte i løpet av turen, enn sammenlignet med det som er mulig i klasserommet.

 

Etter avreis og obligatorisk pause på GP var første stopp oppå Svartevassdammen. Denne demningen ble bygd i 1976 og var en vesentlig del av de store vannkraftutbyggingene på 1970-tallet. Svartevassmagasinet kan forsyne 150 000 husstander med strøm i løpet av et år. Olje og gass hadde blitt oppdaget og utnyttet omtrent samtidig i Nordsjøen. Spørsmålet om hvorfor vannkraft likevel ble valgt i Norge er relevant. Forståelsen av hvor viktig fornybar energiproduksjon er, var tydelig på plass. Billig og miljøvennlig strømproduksjon som kan vare «evig» er et opplagt valg, sammenlignet med dyr og forurensende gasskraft eller atomkraft. Konsekvensen av vannkraftutbygging med neddemming av natur må også tas med. Ved å betrakte det gigantiske Svartevassmagasinet på nært hold, og deretter gjennomføre vår tur langs det varig vernede Taumevassdraget var kontrastfylt.

Vi kjørte litt tilbake på anleggsveien og parkerte ved Elsvatnet. Etter ti minutter tok vi en liten teknisk hvil ved minnestøtten etter skredulykken i 1980. 5 elever fra en videregående skole i Stavanger mistet livet på dette stedet. Med respekt for de omkomne hadde vi litt om sikkerhetsvurderinger som bidrar til bevissthet rundt egne lyster og drivkrefter og ikke minst verdien av det å ta hensyn til hverandre. Det store spørsmålet er: Hva slags tur kan jeg gå under disse forholdene med denne gruppa? Å velge tur etter evne og forhold er kjernen i sikkerhetskulturen som kjennetegner både det enkle og det bratte friluftslivet i Norge de siste 50 årene. En enkel beskrivelse av ferdselstradisjonen kan være: Friluftsliv er hensynsfull ferdsel i fri natur på eget ansvar. Alle hadde lastet ned appen «hvor» på mobil, og kunne trene på digital kartbruk på en trygg måte.

På veien videre mot Taumevatn hadde vi også et stopp ved et myrdrag. Forklaringen av viktigheten av en myrs funksjon som biotop og lagringssted av vann og co2 kunne illustreres ganske godt, mens vi stod på stien midt uti et flott myrlandskap. Ulike vernemåter ble også forklart.

Vel fremme på Taumevatn turisthytte fikk vi fyrt godt opp i ovnene og tørket klær og utstyr. Kvelden ble brukt til felles tacomiddag, quiz, drøs og litt leker.

Dag to startet med frokost, ordning av hytte og avmarsj mot Storevatn. Ved en flere tusen år gammel dyregrav tok vi en liten stopp for justering av bekledning. Området har blitt benyttet til jakt for å skaffe mat fra langt tilbake i tid. For 100 år siden ble det arrangert jakt med mer sportslige formål av Thorvald Heiberg. Målet om å utnytte spesielt reinsdyr til trofé-jakt for rikfolk gjorde at rovdyr som jerv og ørn ble forsøkt utryddet. Dette førte til en økologisk katastrofe. De siste tiårene har jaktressursen blitt forvaltet mer forsvarlig. Nå er formålet med jakten vel så mye hobby som en måte å skaffe seg viltkjøtt på.

På veien videre måtte vi passere en bekk og to elver. Grunnet mye nedbør var det krevende å finne trygge overgangssteder. Det bød seg uansett rikelig med anledning til praktisk demonstrasjon av hvordan sikkerheten kan ivaretas. En av elevene som har vært veldig mye i fjellet tidligere og ledet an på en trygg og god måte. Ved kryssing av elv er det viktig å finne et sted der vannet renner rolig og ikke når høyere enn kneet. En hjelpende hånd eller danning av menneskelig kjede fungerte effektivt for oss når det ikke var mulig å komme seg over alene.

Etter en kort stopp ved den gamle jakthytta på Taumevassletta gikk vi videre til dagens turmål, Heibertunet Storevatn. Dette stedet er nesten som et museum midt oppi fjellheimen og består av tre hytter fra perioden Heiberg drev kommersiell jakt for velstående. Kvelden ble brukt på middag, quiz og konkurranser.

Siste dagen var det strålende sol, vindstille og kuldegrader. Returen mot Elsvatnet gikk først gjennom storslått høyfjellsnatur og gradvis nedover mot mer frodige naturtyper langs Taumevatnet. Prosjektplanen for vannkraftutbygging viser at mye mer av området var tenkt satt under vann.

I løpet av disse tre dagene på tur ble kunnskapen om blant annet utnyttelse av naturressurser, naturvern, sikkerhet på tur, hvordan turisthytter tilrettelegger for fjellturisme og orientering etter digitalt kart økt. Kontrasten mellom området ved det regulerte Svartevassmagasinet og det vernede turområdet vi gikk i, var stor. Ved å planlegge og gjennomføre en tur sammen i et nydelig landskap ble vi også enda bedre kjent med hverandre.

Turreferat og bilder: Thomas S. Eikum

Kilder:

DNT: https://www.dnt.no/artikler/turtips/7088-god-planlegging-er-halve-turen/ (DNT planlegging er halve turen, nettsiden besøkt 04.11.2021).

STF: https://ut.no/hytte/101033/heibergtunet-storevatn (SFT Heibergtunet Storevatn, nettsiden besøkt 04.11.2021).

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Til toppen