IMY-dag

Mattedag for elever på vg1!

På mandag hadde vg1 elever i matte IMY-dag. Det var intensiv matteundervisning som foregikk ute på skolens område, i forberedelse til årsprøve.  Elever fra vg3 Naturbruk arrangerte ulike aktiviteter for førsteklassingene, som på en eller annen måte var knyttet til matte. Gjennom opplegget knyttes den teoretiske matematikken til det praktiske på en god måte. Det ble en aktiv og annerledes dag, med forhåpentligvis mye læring!

Oppgavene inkluderte å finne gjennomsnittshastigheten til en ball som rullet ned en bakke gjentatte ganger, regne areal og antall belegningsstein for et gitt område, bygge uthus til griser av Lego, telle prosentvis fordeling av lam, planlegge dyrking av jord (både praktisk og økonomisk), regne volum av steinhauger, og til slutt et kappløp hvor idealtiden var 4 minutter fordelt på 8 etapper. 

Til toppen