Elever fra Øksnevad ble landsvinnere i husdyrtreff saueproduksjon

Anthony Strømstad Vassbø og Tollef Øksnevad fra agronomklassen leverte årets beste oppgavesvar på sau og ble årets Husdyrtreffvinner på sau. 

Maren Selbak og Gunnar Tunheim fikk 3.plass i kategori gris. 

Les mer på Nortura Medlem