Besøk fra Nortuna og kurs i Ku-signaler

 På fredag hadde 1R besøk av Bengt Egil Elve fra Nortura. Han jobber som rådgiver på storfe og hadde et kurs i Ku-signaler. 

Dette kurset er en øvelse i å seKlikk for stort bilde og forstå kroppsspråk hos enkelte kyr og hos besetningen som en helhet. Elevene lyttet først til en presentasjon i klasserommet, før de gikk i fjøset for å se etter de tingene de hadde lært. Det ble gjort mange ulike observasjoner, som hvor mange av kyrene som tygget drøv, hvor god luftkvaliteten var, om noen hostet eller var kortpustet, og om kyrne kunne bevege seg fritt rundt. Til tross for litt knuffing fra kuene ble det en god diskusjon. Elevene er etter dette kurset bedre rustet til å vurdere sitt eget bedriftsopplegg ved å gjenkjenne tegn på mulige sykdomstilfeller eller mistrivsel, samt å se etter muligheter til forbedring.   

Til toppen