Beskyttelse av Jærstrendene landskapsverneområde på timeplanen

Elever ved Øksnevad videregående skole har som årets hovedprosjekt i faget Feltarbeid jobbet med Naturrestaurering i de sårbare sanddynene i Jærstrendene Landskapsvernområde. Prosjektet er et samarbeid med Jæren Friluftsråd.

I mai hadde NRK Rogaland og "Norge i dag" et innslag om prosjektet som elevene har jobbet med gjennom skoleåret. Jærstrendene er hjem til noen av Norges fineste sandstrender som hvert år besøkes av rundt en million mennesker. Her finner man spennende, men likevel sårbare økosystemer, hvor marehalmen er avgjørende for å holde sanden på plass og hindre at den driver bort. Marehalmen gjør at sanden vokser i høyden, og det er derfor avgjørende å beskytte den.

Elevene på Øksnevad har dyrket marehalm fra frø i skolens veksthus, og disse plantene har nå blitt plantet på Ølberg for å bidra til å holde sanden på plass og beskytte marehalmen.

Konstituert rektor ved Øksnevad videregående skole, Tore Gudmestad, sier at NRK-reportasjen fremhever en viktig del av den overordnede læreplanen: å utvikle respekt for naturen og miljøbevissthet blant elevene. Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet.

Se reportasjen fra NRK her

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde