Anleggselever bygger vei for skolen

Anleggselever ved skolen har nylig begynt arbeidet med å lage en sikker vei til skolens flisfyranlegg som ligger på den andre siden av F44 og som muliggjør kjøring uten at en trenger å krysse sterkt trafikkert vei. I denne videoreportasjen ser vi faglærer Tor Gøran Bore sammen med klasse 2ATC.