Programfag med arbeidsarena tre- og teknikk

Når elevene har tre- og teknikk lærer de å:

  • praktisere regler og rutiner som f.eks. har med sikkerhet i omgang med traktor og redskaper å gjøre
  • bruke ulike redskaper og maskiner
  • klargjøre for ulike arbeidsoperasjoner, og avslutte et arbeid ved å rydde opp
  • produsere ved og trearbeid for salg
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde