Vg2 Anleggsteknikk

Liker du praktisk arbeid og har lyst til å lære mer om hvordan vi kan forme naturen ved hjelp av maskiner? Da kan Vg2 anleggsteknikk være noe for deg. 

Fagkode i Vigo er: BAANL2L

 Vg2 anleggsteknikk på Øksnevad vgs er én av seks landslinjer hvor elever fra hele landet kan søke seg til.  På skolens øvingsfelt får du tilgang til skolens moderne anleggsmaskiner. Her får du fordype deg i realistiske arbeidsoppdrag som veibygging, graving, planering av tomter og lignende.

Utdanningen inkluderer både maskinkjøring, boring, sprengning, stikking, nivellering og sikkerhetsopplæring. I løpet av skoleåret får du også være utplassert flere uker i bedrift. 

Anleggsteknikk rekrutterer søkere fra både Vg1 bygg og anleggsteknikk og Vg1 teknologi og industrifag. Utdanningen leder til følgende fagbrev:

  • Anleggsmaskinførerfaget  
  • Anleggsrørleggerfaget  
  • Asfaltfaget  
  • Banemontørfaget  
  • Brønn- og borefaget 
  • Fjell- og bergverksfaget  
  • Vei- og anleggsfaget  
  • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget  
  • Fundamenteringsfaget

Les mer om Vg2 Anleggsteknikk på vilbli.no

Kontakt oss! ​

Karriereveileder

Mitt navn er Willy Miljeteig og jeg er yrke- og utdanningsrådgiver her på Øksnevad. Har du spørsmål om valg av retning videre er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Jeg kan nås på tlf 51 92 18 18, mobil 41 32 43 23 eller på epost: willy.miljeteig@skole.rogfk.no

Karriereveileder

Mitt navn er Dag Thomas Kvalvik og jeg er yrke- og utdanningsrådgiver her på Øksnevad. Har du spørsmål om valg av retning videre er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Jeg kan nås på mobil 92 08 44 62 eller på epost: dag.thomas.kvalvik@skolerogfk.no

 

Robert Vollan

Jeg er avdelingsleder for Anleggsfag på Øksnevad vgs. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om fagområder innenfor anleggsfag. 

Telefon: 51 92 18 60
Mobil: 975 06 122
Epost: Robert.Vollan@skole.rogfk.no

Film fra anleggsteknikk på Laland