Vg2 Anleggsteknikk

Dette utdanningstilbudet er åpent for søkere fra hele landet. På landslinja lærer du grunnleggende anleggsteknikk om hvordan vi kan forme naturen ved hjelp av maskiner.

Fagkode i Vigo er: BAANL2L

 

Her lærer du grunnleggende anleggsteknikk og hvordan vi kan forme naturen ved hjelp av maskiner. Arbeid i fjell, stein, jord og andre grunnmasser krever gode kunnskaper om hvordan massene er satt sammen. Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon, sikkerhet og god planlegging. Som fjell- og bergverksarbeider, banemontør eller anleggsmaskinfører arbeider du med veibygging, tunnelsprengning, og tilrettelegging for bygninger og anlegg. 

Vg2 Anleggsteknikk rekrutterer både fra vg1 Bygg- og anleggsfag og fra Teknikk og industriell produksjon (TIP).

Les mer om Vg2 Anleggsteknikk på vilbli.no

   

Du kan lese mer om Naturbruk på vilbli.no. Her finner du informasjon om opplæringsløpet, inntakskrav, fag- og timefordeling, innhold i fagene og mye mer. 

Kontakt oss! 

Karriereveileder

Mitt navn er Willy Miljeteig og jeg er yrke- og utdanningsrådgiver her på Øksnevad. Har du spørsmål om valg av retning videre er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Jeg kan nås på tlf 51 92 18 18, mobil 41 32 43 23 eller på epost: willy.miljeteig@skole.rogfk.no

Robert Vollan

Jeg er avdelingsleder for Anleggsfag på Øksnevad vgs. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om fagområder innenfor anleggsfag. 

Telefon: 51 92 18 61
Mobil: 975 06 122
Epost: Robert.Vollan@skole.rogfk.no

 

Brosjyre for anleggsfag

 

Film fra anleggsteknikk på Laland

Til toppen