Skolens ledelse

      

Tore Gudmestad - Klikk for stort bildeTore Gudmestad

   

Tore Gudmestad

Konstituert rektor
E-post: Tore.Gudmestad@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 11
Mobil: 452 12 230

Anne Kathrine Edland

Avdelingsleder (kontor, renhold og kantine). Rektors stedfortreder. 

E-post: Anne.Kathrine.Edland@skole.rogfk.no
Mobil: 93 28 84 58 

 

   

 

  

Thorbjørn Haavardsholm

Avdelingsleder drift
E-post: Torbjorn.Haavardsholm@skole.rogfk.no
Mobil: 47 50 24 18

Anne-Katrine Higdem

Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring
E-post: anne-katrine.higdem@skole.rogfk.no
Mobil: 40885229

  

  

Kjell Øystein Håkonsen
Avdelingsleder naturbruk
E-post: kjell.oystein.hakonsen@skole.rogfk.no
Mobil: 99277705


    

Linda Renate Johnsen

Avdelingsleder naturbruk
E-post: linda.renate.johnsen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 20
Mobil: 928 06 088

 

 

 

Torunn Haugan Owren

Avdelingsleder fellesfag
Epost: torunn.haugan.owren@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 17
Mobil: 45 28 07 32

Robert Vollan

Avdelingsleder anleggsfag
Epost: Robert.Vollan@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 60 
Mobil: 97506122