Skolens ledelse

      

Linda Gilje

Rektor
E-post: Linda.Gilje@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 11
Mobil: 907 74 636

(Linda Gilje har studiepermisjon frem til nyttår 2022. Anne Kathrine Edland er fungerende rektor frem til denne tid). 

Anne Kathrine Edland

Avdelingsleder 

Er for tiden fungerende rektor, samt avdelingsleder for tilrettelagt undervisning. 

E-post: Anne.Kathrine.Edland@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 19
Mobil: 93 28 84 58 

  

  

Thorbjørn Haavardsholm

Avdelingsleder drift
E-post: Torbjorn.Haavardsholm@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 13
Mobil: 47 50 24 18

Olav Arne Horpestad

Avdelingsleder GK (grunnkompetanse)
E-post: olav.horpestad@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 14
Mobil: 976 13 670

  

    

Linda Renate Johnsen

Avdelingsleder naturbruk
E-post: linda.renate.johnsen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 20
Mobil: 928 06 088

 

 

Torunn Haugan Owren

Avdelingsleder fellesfag
Epost: torunn.haugan.owren@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 17
Mobil: 45 28 07 32

Robert Vollan

Avdelingsleder anleggsfag
Epost: Robert.Vollan@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 61 / 51 92 18 62
Mobil: 97506122

  

Til toppen