Skolens ledelse

      

Linda Gilje   

Linda Gilje

Rektor
E-post: Linda.Gilje@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 11
Mobil: 907 74 636

Anne Kathrine Edland

Avdelingsleder (kontor og renhold og for tiden også på tilrettelagt avdeling).

E-post: Anne.Kathrine.Edland@skole.rogfk.no
Mobil: 93 28 84 58 

   

  

Thorbjørn Haavardsholm

Avdelingsleder drift
E-post: Torbjorn.Haavardsholm@skole.rogfk.no
Mobil: 47 50 24 18

Olav Arne Horpestad

Avdelingsleder GK (grunnkompetanse)
E-post: olav.horpestad@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 14
Mobil: 976 13 670

  

    

Linda Renate Johnsen

Avdelingsleder naturbruk
E-post: linda.renate.johnsen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 20
Mobil: 928 06 088

 

 

Torunn Haugan Owren

Avdelingsleder fellesfag
Epost: torunn.haugan.owren@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 17
Mobil: 45 28 07 32

Robert Vollan

Avdelingsleder anleggsfag
Epost: Robert.Vollan@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 60 
Mobil: 97506122

  

Til toppen