Skolens ledelse

      

Linda Renate Johnsen

Konstituert rektor
Epost: linda.renate.johnsen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 20
Mobil: 928 06 088

Anne Kathrine Edland

Avdelingsleder (kontor, renhold og kantine).

Epost: Anne.Kathrine.Edland@skole.rogfk.no
Mobil: 93 28 84 58 

   

Thorbjørn Haavardsholm

Avdelingsleder drift
Epost: Torbjorn.Haavardsholm@skole.rogfk.no
Mobil: 47 50 24 18

Steinar Mathis Dørmænen

Konstituert konstituert avdelingsleder for arbeidslivstrening
Epost: steinar.mathis.dormenen@skole.rogfk.no
Mobil: 92291264

   

Steinar Mathis Dørmænen - Klikk for stort bilde

Kjell Øystein Håkonsen
Avdelingsleder naturbruk Vg2 og Vg3
Epost: kjell.oystein.hakonsen@skole.rogfk.no
Mobil: 99277705

Torhild Narvestad Anda 

Avdelingsleder naturbruk Vg1
(vikariat for Linda Renate Johnsen) 
Epost: torhild.narvestad.anda@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 20
Mobil: 482 78 227
    

Torhild Narvestad Anda.jpg - Klikk for stort bilde

Torunn Haugan Owren

Avdelingsleder fellesfag
Epost: torunn.haugan.owren@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 17
Mobil: 45 28 07 32

Robert Vollan

Avdelingsleder anleggsfag, Rektors stedfortreder. 
Epost: Robert.Vollan@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 18 60 
Mobil: 97506122

 

  

Solveig Jåtun Rangen

Avdelingsleder for inkludering, elevtjenester og grunnkompetanseelever
Epost: solveig.jatun.rangen@skole.rogfk.no
Mobil: 40202904