Rektors hilsen

VELKOMMEN TIL ØKSNEVAD VIDEREGÅENDE SKOLE

Velkommen til Øksnevad videregående skole!

Øksnevad videregående skole ligger på Øksnevad i Klepp kommune. Skolen ble etablert i 1940.

Per i dag har skolen opplæringstilbud innen naturbruk, anleggsfag, grunnkompetanse, arbeidstrening  og studieforberedende.

Som elev på Øksnevad videregående skole vil du bli møtt av dyktige ansatte som vil tilrettelegge for at skolehverdagen din blir en god opplevelse.

Vi har over 120 ansatte som vil gjøre sitt beste for å skape et trygt og godt skolemiljø.

For å klare dette er det viktig at du som elev møter opp på skolen hver dag, deltar og yter etter beste evne.

Deltakelse og involvering er viktige stikkord i det å være elev. Engasjer deg fra dag en, still spørsmål, diskuter og jobb sammen med medelever.

Aktivitet, samarbeid og engasjement gir god læring og mer givende hverdager for både elever og lærere

På skolen skal alle oppleve å være i et miljø som er preget av trygghet og gjensidig respekt. Alle skal bli møtt på en høflig og respektfull måte av medelever og skolens ansatte.

Et positivt læringsmiljø er den beste garanti for å oppleve mestring og utvikling.

Dersom du har spørsmål før skolen starter, er du velkommen til å sende oss en mail eller be om et møte.

Vi ønsker alle nye og tidligere elever velkommen til et nytt og lærerikt skoleår!

Vennlig hilsen

Tor Åge Risnes
Rektor