Rektors hilsen

(Anne Kathrine Edland er fungerende rektor frem til nyttår 2022 da Linda Gilje overtar som ny rektor). 

Jeg vil ønske deg som har kommet inn på Øksnevad vgs hjertelig velkommen til skolen vår.

Vi ligger i Klepp kommune, like ved fylkesvei 44. For å komme hit kan du enten ta buss, både fra nord og sør, eller du kan ta toget til Øksnevadporten. Her finner du buss nr SK2001 som går kl. 7.40 til skolen. Vi henviser ellers til kolumbus.no.

Vi er en middels stor skole med ca 400 elever. Skolen er opprinnelig en stor landbrukseiendom på ca 1500 dekar og består av mange bygninger. Tradisjonelt har vi gitt opplæring i fag innen naturbruk, dvs landbruk, anleggsgartner og hestefag. I dag har vi tilbud innen flere utdanningsprogram som omfatter naturbruk, bygg- og anleggsteknikk, teknologi og industrifag. Skolen tilbyr utdanning som fører til generell studiekompetanse dersom du velger naturforvaltning eller påbygg på Vg3.

Høsten 2019 startet skolen opp et eget utdanningstilbud med egen søkekode i vigo. Dette tilbudet går over tre år, og velger du dette tilbudet vil du få undervisning i både praktiske og teoretiske fag knyttet til programområdet naturbruk. I tillegg gis det utvidet realfagskompetanse innen fag som matematikk, kjemi og biologi.

Vi gir også et godt tilbud til elever som trenger spesiell tilrettelegging av opplæringen.

Skolen har mange bygg med mange muligheter for å drive en fleksibel skole. Vi merker at dette gjør godt for trivselen for både elever og ansatte når vi har god tilgang på ulike grupperom og verksted i tillegg til de vanlige klasserommene. Vi har også et bibliotek der bibliotekaren er positiv og imøtekommende dersom dere lurer på noe.

Skolen er opptatt av at alle elever får et godt læringsutbytte når de er elever hos oss. For å få til dette er det stor variasjon i de praktiske og teoretiske fagene i vår undervisning. Alle våre ansatte er opptatt av å ha gode relasjoner til alle våre elever. Dette vet vi påvirker trivsel og læring på en god måte.

Som elev hos oss skal du trives i et miljø som er preget av gjensidig respekt. Alle skal bli møtt på en høflig og respektabel måte av alle skolens ansatte og av andre elever. Ingen skal risikere å bli mobbet hos oss. Vi mener at det er viktig at du møter en skole som er preget av klare grenser, men også av menneskelig varme og omsorg. Vi skal "se" hverandre!  Dette skaper et godt læringsmiljø i klassen.

Når det gjelder smittefaren knyttet til korona følger vi retningslinjene gitt av myndighetene.  Vi har god dialog med Rogaland fylkeskommune og andre lokale myndigheter.  Vi er trygge på at vi skal ivareta dette på en god måte.  Det viktigste du som elev kan gjøre er å vaske hender, passe på å hoste i armhulen, holde avstand og ikke komme på skolen om du føler deg dårlig.

Jeg ønsker deg et riktig godt skoleår her hos oss!

Til toppen