Personlig arbeidsklær og annet nødvendig utstyr

Som elev ved Øksnevad vgs vil du trenge personlig arbeidsklær og annet nødvendig utstyr. Her følger en oversikt over hva du trenger. 

  • Arbeidstøy til all slags vær/arbeidsoppgaver. Synlighetsklær, ridebukse, regnklær, varme klær.
  • Godkjente vernesko/vernestøvler/ridesko med vernetå. (tresko med vernetå er ikke godkjent). I praksisundervisningen i gardsdrifta skal det alltid brukes vernesko.  NB! Støvler må ha vernetå. 
  • Arbeidshansker til bruk i alle slags forhold. Egne arbeidshansker til bruk i skogbruket.
  • Annet personlig verneutstyr; hørselvern, ridehjelm, sikkerhetsvest (ridning), refleksvest.
  • Varm sovepose til utferder i faget naturbasert aktivitet

Tips til hvor dere kan få kjøpt dette utstyret:

  • Felleskjøpet (Sandnes og Bryne)
  • Bygg og industrisalg. Hoveveien 5 (Sandnes)
  • Rune Haugseng AS (Nærbø)
  • Wenaas (Forus)
  • Trio Butikken (Ålgård)

I tillegg kommer en del utstyr til bruk i praksisundervisningen (støvmaske, engangshansker, verneutstyr til skogbruksundervisningen, arbeidstøy i husdyrundervisning m.m.) som skolen vil ta betaling for. For tiden er dette kr. 200 for et skoleår.