Velkommen til biblioteket  

Biblioteket ligger i 2. etasje i trivelige lokaler og er åpent fra 7.30-15.30 hver dag.

Klikk for stort bilde

Her kan du få hjelp til:  

  • å finne bøker, filmer, tidsskrifter og lydbøker til både skolearbeid og fritid 
  • hvor og hvordan du kan søke etter informasjon 
  • hvordan du kan bruke kilder i oppgavene dine og hvilke kilder som er sikre å bruke  

De er også på biblioteket du får utlevert alle lærebøkene til de ulike fagene.  
 
Biblioteket er betjent mandag, tirsdag og fredag fra kl. 8.00-13.00. 
 
Søk etter bøker i biblioteket:  

Du er velkommen til å komme med innkjøpsønsker til biblioteket. 

Lånetider: 

  • Lærebøker: 1 skoleår      
  • Bøker og lydbøker: 4 uker 
  • Tidsskrifter og filmer: 1 uke 
  • Referanselitteratur, ordbøker og høretelefoner: Dagslån. 

Bøker m.m. som ikke blir levert inn innen fristen, vil du få purring på. Hvis den da ikke blir levert, får du regning og må betale det det koster å erstatte boken.  

Lærebøker: 

Alle elever i vidaregående skole har rett til å låne lærebøker. På Øksnevad vgs. er det biblioteket som har ansvar for lærebokutlånet.  

Avtaleskjema 

Alle som skal låne bøker, må fylle ut og signere et Avtaleskjema. Er du under 18 år, må du også ha signatur fra foreldre/foresatt(e).  

Ta vare på bøkene dine 

Det er viktig at bøkene som du låner er de samme som du leverer tilbake. Hver bok har en unik strekkode. Når du låner en bok blir den registrert på deg i utlånssystemet. Det er derfor viktig at du ikke bytter bøker med medelever uten at du registrerer dette på biblioteket.   

Skriv navn, klasse og skoleår inni boken.  

Legg aldri bøkene i skap uten å låse skapet, og pass på å ta med deg bøkene fra klasserommet og fellesområde.  

Har du fått utdelt bøker som er ødelagt, eller som blir ødelagt i løpet av skoleåret, ta kontakt med biblioteket så snart som mulig, så reparerer vi eller du får bytte bok. 

Innlevering 

Bøkene må leveres innen fristen som er siste skoledag før sommeren. Det blir sendt purring på bøker som ikke er levert innen fristen. Hvis du da ikke leverer, så får du tilsendt regning og må betale det det koster å erstatte boken.  

Fordypningsoppgave: 

Fordypningsoppgaven gjennomføres om våren på vg3. Oppgaven gir deg en mulighet til å fordype deg i et selvvalgt tema innenfor norskfaget.  
 
Hensikten med en fordypningsoppgave er å vise at du kan finne, velge ut, vurdere og bearbeide informasjon. I etterkant skal du presentere funnene du har gjort, på en selvstendig og reflektert måte. 

Gjennom arbeidet med fordypningsoppgaven vil du få god trening i å definere din egen problemstilling og utforske et tema grundig. Denne treningen kommer godt med om du ønsker å studere videre på Høgskole eller Universitet. 
 
Merk deg at norsklæreren setter rammene når det gjelder presentasjonsform, omfang og emne for fordypningsoppgaven. Informasjonen du finner i lenkene nedenfor må derfor sjekkes mot de rammene du får av din norsklærer.  

Sølvberget 
Kort forklaring på hvordan gjennomføre en fordypningsoppgave, og tips til tema.  

Deichman 
Mange tips til tema, og forslag til aktuelle bøker for hvert tema. I tillegg en del nyttige tips til gjennomføring av fordypningsoppgaven og lenker til andre aktuelle ressurser. 
http://tema.deichman.no/ 
 
Senja vgs 
Mange tematips med forslag til aktuelle bøker. Små handlingsreferat til hver bok gjør det enklere for deg å vurdere hvilke bøker du skal velge. 
https://senjavgsbiblioteket.wordpress.com/fordypningsoppgaven-2/ 

Til toppen