Helsesykepleier

Ingvild Eikrem er helsesykepleier på Øksnevad vgs. 

Du kan snakke med helsesykepleier om personlige problem og bekymringer. 

Du kan få prevensjonsveiledning og prevensjon.
Gravitest/klamydiatest.
Spørsmål om kropp, seksualitet og helse.

DU er velkommen til å ta kontakt uansett hva som opptar deg.

Kontortid:
Mandag 08.15-15.00 
Tirsdag 08.00-14.00 
Sted: rom 142 i AT-avdelingen.

Mobil: 48255792

Helsestasjon for ungdom på Klepp er åpen hver tirsdag 14.30-16.30.

Ingvild Eikrem
Helsesykepleier
ingvild.eikrem@klepp.kommune.no