Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representerte.

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall.

På Øksnevad vgs har vi slått sammen elevråd og SMU. Det betyr at vi tar opp saker som gjelder SMU på elevråd der rektor og kontaktperson for elever deltar.