Elevråd

  • Representerer elevenes syn
  • Har dialog med administrasjonen og rektor
  • En representant for hver klasse velges i begynnelsen av skoleåret
  • Møtes minst en gang i måneden
  • Velger selv leder, nestleder og styre

Skoleåret 2020/2021

Leder: Valg av elevrådsleder blir foretatt i månedsskiftet august-september. Mer info kommer. 

Til toppen