Elevråd

Elevrådet på Øksnevad vgs består av alle tillitselever på skolen og tar opp saker på vegne av alle elevene på skolen. 

Elevrådet består av følgende: Isabell Kvinnesland Buch (klasse 1b, vara), Kristine Bosch (klasse 2r, elevrådsleder), Arild Otto Bjorland (klasse 2atb), Lars Kristian Moe (2ama) og Halvard Bødalen (Gk). De er plassert i denne rekkefølgen på bildet av elevrådsstyre).

Hilsen fra elevrådsleder

Hei, jeg heter Kristine og er elevrådsleder her på Øksnevad. Jeg går i klasse 2R på linjen naturbruk med dyrekunnskap.

I elevrådet vårt har vi representanter fra alle de ulike linjene her på skolen. Vi i elevrådet er utrolig opptatt av å gjøre skolen best mulig for elevene som går her. Det er viktig at elevenes ønsker og meninger blir tatt på alvor og at alle blir sett og hørt.

 Elevrådet for skoleåret 2021-22