Skolen åpner igjen i løpet av uke 20.

Mer informasjon kommer.

Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall

Øksnevad vgs har en egen avdeling for tilrettelagt opplæring. Tilbudet omfatter Grunnkompetanse i egen gruppe og Arbeidstrening. Elevene tas inn på særskilt grunnlag og får undervisning etter individuelle opplæringsplaner.

Klikk for stort bilde Arbeid og produksjon står sentralt i opplæringen. Vi kombinerer skole, arbeidstrening og utplassering i bedrift med sikte på at eleven skal inngå opplærings- eller lærekontrakt. 

Grunnkompetanse

Gir tilbud om opplæring innen programområdet naturbruk. Opplæringen er allsidig. Fagplanene for utdanningsprogrammet ligger til grunn for innholdet i opplæringen, sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP. 

Målsetting

  • Gi et godt grunnlag for et framtidig yrkesliv
  • Styrke de sosiale ferdighetene
  • Gi et godt faglig grunnlag
  • Få praktisk arbeidserfaring på skolen og i utplassering i bedrifter

Opplæringen:

Grunnkompetanse har fellesfag og praktisk arbeide knyttet til naturbruk og rettet mot  anleggsgartnerarbeide. Det er egne timer med kroppsøving og ART. Elevene er med på arbeide i gårdsbruket med teknikk, arbeide i skogen, jordbruk, husdyr og gartneri og har tema fra friluftslivsaktiviteter.

Grunnkompetanse har egen opplæringsbedrift med arbeidserfaring fra jobboppdrag innen fagområdet.

Har du spørsmål om Grunnkompetanse kan du ta kontakt med Olav Horpestad

Klikk for stort bildeOlav Horpestad (avdelingsleder)

Telefon: 51921814 / 976 13 670

Epost: olav.horpestad@skole.rogfk.no

Til toppen