Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall

Øksnevad vgs har en egen avdeling for tilrettelagt opplæring. Tilbudet omfatter Grunnkompetanse i egen gruppe og Arbeidstrening. Elevene tas inn på særskilt grunnlag og får undervisning etter individuelle opplæringsplaner.

Arbeid og produksjon står sentralt i opplæringen. Vi kombinerer skole, praktisk arbeid og utplassering i bedrift med sikte på at eleven skal inngå opplæringskontrakt eller lærekontrakt. 

Grunnkompetanse

Gir primært tilbud om opplæring innen programområdet naturbruk, men henter også mål fra andre programområder. Opplæringen er allsidig og fagplanene for utdanningsprogrammet ligger til grunn for innholdet i opplæringen sammen med sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP. Elevene tas inn på særskilt grunnlag og får undervisning etter individuelle opplæringsplaner.

Målsetting

  • Gi et godt grunnlag for et framtidig yrkesliv
  • Styrke de sosiale ferdighetene
  • Bygge selvbildet - mot til å ta utfordringer
  • Bygge faglig kompetanse
  • Få praktisk arbeidserfaring på skolen og i utplassering i bedrifter

Opplæringen:

Grunnkompetanse har fellesfag og praktisk arbeide knyttet til naturbruk men er ikke bundet til det. Elevene vil og få erfaring innen andre praktiske programmområder. Elevene kan få erfaring med arbeidet på gårdsbruket, med teknikk/verksted, husdyr, gartneri og har tema fra flere friluftslivsaktiviteter. Grunnkompetanse har egen opplæringsbedrift der elevene får praktisk arbeidserfaring fra jobboppdrag innen fagområdet.

Har du spørsmål om Grunnkompetanse kan du ta kontakt med Olav Horpestad

Olav Horpestad (avdelingsleder)

Telefon: 51921814 / 976 13 670

Epost: olav.horpestad@skole.rogfk.no

Til toppen