Skolen åpner igjen i løpet av uke 20.

Mer informasjon kommer.

Vg2 Landbruk og gartnerinæring

På landbruk arbeider du med produksjon og tjenesteyting knyttet til gården. Du lærer blant annet om jord, planter, dyr, teknologi og økonomi innen ulike produksjoner og aktiviteter. 

Klikk for stort bilde

Utdanningen handler også om forvaltning av naturressurser og næringsdrift med utgangspunkt i lokale ressurser. Som på Vg1 veksles det mellom undervisning i klasserom og i gruppe i skolens praktiske avdeilnger eller i bedrifter. Når du går Vg3 Landbruk blir du agronom.

Gartner

Gartner er for deg som er interessert i planter, hage, veksthus eller frukt og bær. Etter Vg1 natbrubruk går du Vg2 Landbruk og gartnernæring, før du avslutter med Vg3 Gartnernæring på skole. 

Generell studiekompetanse

Dersom du tar studiekompetanse, har du nærmest ubegrenset med jobbmuligheter, men du må studere videre. Når du går naturbruk, kan du få studiekompetanse ved å ta Vg3 Naturbruk (studieforberedende) eller Vg3 Allmennfaglig påbygging. VG3 Naturbruk gir studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskole eller universitet.

Yrkeskompetanse

De fleste fagene innenfor naturbruk, gir yrkeskompetanse. Du får brede muligheter ved å ha fagbrev, og ikke minst får du en større og mer attraktiv sosialkompetanse. Du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker som krever forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet. Etter endt læretid og fullført fagbrev, har du mulighet for å studere videre på fagskole.

Til toppen