Skolen åpner igjen i løpet av uke 20.

Mer informasjon kommer.

Vg2 Heste- og hovslagerfag

Her kan du kombinere interessen for hest og ridning med en god og framtidsrettet utdanning. I studiet inngår stell av dyr, fôring, stalldrift, riding, kjøring, bruk av hest innen turisme og mye mer. 

Du og kontaktlærer utarbeider en individuell opplæringsplan slik at studiet passer best mulig til dine interesser. 

Klikk for stort bilde

Toppidrett hest

Konkurrerer du med hest? På Øksnevad vgs. kan du ta programfaget toppidrett hest. Du vil da få mulighet til å utvikle deg som rytter i et treningsmiljø som legger vekt på at toppidrett i sprang skal gi deg utfordring, spenning, glede og mestring. Vi har dyktige lærere/trenere. De vil gi deg inspirerende forelesninger og utfordrende treningsøkter. Programfaget toppidrett er 5 timer i uken. I tillegg vil kroppsøvingsfaget også ha fokus rettet mot toppidrett. Faget kan tas på både vg1, vg2 og vg3 nivå. 

Dyrk interessene dine, få en fagutdanning eller sats på høyere utdanning 

Undervisningen på Øksnevad vgs. legger vekt på læring gjennom praktisk arbeid kombinert med kunnskaper og innsikt i drift, produksjon og aktivitet knyttet til fagområdene. 

Øksnevad er ikke bare en videregående skole – men også en veldrevet gard, et gartneri, et hestesenter, en naturskole og en skole med studieforberedende fag. 

Alle fagområdene inneholder to viktige fag – naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet

naturbasert produksjon lærer du de grunnleggende arbeidsoppgavene innen det fagområdet du har valgt. Det kan være stell av planter og dyr, håndverksferdigheter, produksjonsteknikker, høsting og foredling. 

Naturbaserte aktiviteter omfatter blant annet planlegging, gjennomføring og vurdering av aktiviteter knyttet til fagområdene. Fokuset er hvordan man kan drive godt, utnytte ressursene godt og utvikle nye produkter og tjenester. Vi bruker mye tid på fiske, padling, fjellturer, overnattingsturer, orientering og mye mer. Gled deg! 

Studiekompetanse 

Alle som velger å gå Vg3 naturbruk eller påbygg til generell studiekompetanse, har mulighet til å studere videre ved norske og utenlandske universiteter og høgskoler. 

Realfagskompetanse

Øksnevad vgs. tilbyr også alle nødvendige realfag som gir realfagskompetanse. Veterinærhøgskolen og en del andre studier krever at du har realfagskompetanse. Det vil bli stilt opptakskrav i forhold til kunnskaper på noen av realfagene. 

Prosjekt til fordypning 

Foruten å ha valgt en av hovedretningene anleggsgartner, hest eller landbruk, skal du velge et emne i faget prosjekt til fordypning. Her kan du velge mellom realfag (biologi og kjemi), ridning, toppidrett hest, husdyr, landbruksmekaniker, gartnerifag og hund. 

Til toppen