Vg1 Naturbruk

Lær mer om: 

  • Stell av dyr og planter
  • Dyrevelferd og sykdomslære
  • Traktor og landbruksredskaper
  • Jord og økologi
  • Bærekraftig naturbruk
  • Friluftsliv
  • Førstehjelp
  • HMS

Fagkode i Vigo: NANAB1

 

Dyrk interessen for dyr, bærekraft og natur på veien til studiekompetanse eller til en fagutdanning. VG1 naturbruk er ett utdanningsløp for deg som er opptatt av det grønne skiftet og tenker deg en solid fagutdanning innenfor landbruk og gartneri eller videre studier innenfor natur, husdyr eller bærekraft

Lær fagene gjennom å koble teori med praksis på skolens gårdsbruk, se Figgjoelva fra kano og kjenn på mestringsfølelsen bak rattet i traktoren.

Naturbruk er en fremtidsrettet utdanning hvor vi legger vekt på læring gjennom praktisk arbeid kombinert med kunnskap og innsikt i drift, produksjon og aktiviteter knyttet til fagområdene. Skolen har stort areal for gress- og grønnsaksproduksjon, ulike produksjonsdyr, skogsarealer samt nytt veksthus.

Du har omtrent 8 skoletimer (to halve skoledager) praksis og 4 teoritimer i uken knyttet til faget naturbasert produksjon og tjenesteyting. Her lærer du om ulike produksjonsdyr; melkekyr, griser, høns og sau. Videre lærer du også om ulike planteproduksjoner på friland og i veksthuset gjennom arbeidet på gården i løp av året. En halv skoledag brukes også til faget naturbasert næringsaktivitet, hvor friluftsliv er et viktig aspekt: Tur i skog og fjell, kanopadling, orientering med kart og kompass og matlaging i naturen er blant aktivitetene. Videre arbeider du med bærekraftig naturbruk i faget og ser nærmere på næringsutvikling innenfor naturbruksnæringer.

Yrkesfaglig fordypning 

Foruten å ha valgt hovedprofil naturbruk, skal du også velge et emne i faget yrkesfaglig fordypning. Faget er organisert slik at du hver fredag får mulighet til å fordype deg i spennende fagområder som hund, hest, husdyr, gårdsdrift, friluftsliv, gartneri og anleggsgartner.

Veien videre

Etter vg1 naturbruk står du fritt til å velge videre blant alle vg2 løpene innenfor naturbruk. Her tilbyr Øksnevad vg2 heste- og dyrefag og vg2 landbruk og gartneri, samt vg2 anleggsgartner. Du kan også gå rett ut i lære som bla. Hovslager eller byggdrifter etter kun vg1 naturbruk. For alle muligheter etter vg1 naturbruk se vilbli.no Etter endt vg2 kan du gå ut i lære, eller gå videre på for vg3 naturforvaltning som gir generell studiekompetanse.

Under følger et eksempel på en timeplan. Denne er utelukkende for å vise en omtrentlig fordeling av fagene i en uke, og fordelingen mellom teori og praksis. IKKE en timeplan som kan brukes til planlegging.

 

 

 

Les mer om Vg1 Naturbruk, landbruk på vilbli.no

 

   

 

 Du kan lese mer om Naturbruk på vilbli.no. Her finner du informasjon om opplæringsløpet, inntakskrav, fag- og timefordeling, innhold i fagene og mye mer. 

 

Les mer om landbruksutdanningen på Landbruksutdanning.no

 

Kontakt oss! 

Karriereveileder

Mitt navn er Willy Miljeteig og jeg er yrke- og utdanningsrådgiver her på Øksnevad. Har du spørsmål om valg av retning videre er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Jeg kan nås på tlf 51 92 18 18, mobil 41 32 43 23 eller på epost: willy.miljeteig@skole.rogfk.no

Karriereveileder

Mitt navn er Dag Thomas Kvalvik og jeg er også yrkes- og utdanningsrådgiver her på Øksnevad vgs. Har du spørsmål om valg av retning videre er du hjertelig velkommen til å treffe meg på elevsenteret hver onsdag fra kl. 11.15 til 13.15 og på biblioteket hver torsdag fra kl. 08:00 til 09:45. 

Mobil: 92084462
Epost: dag.thomas.kvalvik@skole.rogfk.no

Linda Renate Johnsen

Jeg er avdelingsleder for Naturbruk på Øksnevad vgs. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om fagområder innenfor Naturbruk. 

Telefon: 51 92 18 20
Mobil: 928 06 088
Epost: linda.renate.johnsen@skole.rogfk.no

Kjell Øystein Håkonsen - Klikk for stort bilde

Kjell Øystein Håkonsen

Jeg er også avdelingsleder for Naturbruk på Øksnevad vgs. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om fagområder innenfor Naturbruk. 

Mobil: 99277705
Epost: kjell.oystein.hakonsen@skole.rogfk.no

Video om Naturbruk med landbruksfag