Tilbud om vaksine

Gjelder for alle elever. 

Torsdag 26 aug fra kl. 08.45 – 12.00 er det tilbud om vaksinering for våre elever. Er du 15 år så må du ha med en bekreftelse fra begge foresatte.

Sted; Biblioteket.

 

Alle som skal ta vaksine må;

1. Registrere seg på anvist plass, dersom kø husk avstand. NB! Husk ta med legitimasjon

2. Vaksine tas

3. Vente 20 min på tilvist plass.

4. Benytt utgang som er markert.

 

Oppmøte tider: Gangen før biblioteket.

08.45 Klasse GK, AT

09.30 Klasse 1A, 1B, 1C, 1D, 1R

10.00 Klasse 3P, 3NA, 3L, 3R, 2LA, 2LB  

10.30 Klasse 2R, 2HA, 2HB

11.00 Klasse 2AMA/AMB, 2 ATA/ATB/ATC/ATD, 2GA, 3AMA

 

Er det noen av elevene som ikke har fått registrert seg så kan de ta kontakt med Anne Kathrine Edland på mobil 93288458.

Til toppen