Testing før skolestart

Folkehelseinstituttet og kommunelegen anbefaler at alle elever og ansatte tester seg om morgenen før en kommer på skolen eventuelt tidligst 24 timer før første dag de møter på skolen etter nytt år

De som ikke får testet seg før de kommer på skolen, får utdelt test på skolen og kan teste seg i klasserommet.

Alle som er syk og har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand skal holde deg hjemme. Viktig at en tester seg på nytt før en kommer på skolen etter sykdom.

De som har gjennomgått covid-19 siste 3 md. eller har fått oppfriskingsdose/tredje dose for minst 7 dagar sidan, trenger ikke å teste seg.

Til toppen