Øksnevad vgs er på rødt nivå

Regjeringen har besluttet at alle videregående skoler fra torsdag 16.desember skal drives på rødt nivå frem til og med fredag 14.januar 2022. Skolen er på rødt nivå, men er ikke stengt. Derfor vil det være undervisning dersom ikke annet blir bestemt. 

Øksnevad vgs på rødt nivå. Disse tiltakene blir iverksatt fra torsdag morgen 16 des 2021

 1. Ingen syke skal møte på skolen, meld fra til kontaktlærer med en gang dersom du er syk.
 2. Alle må passe på god hygiene. Vask hender ofte, bruk håndsprit, våtservietter.
 3. En klasse er en kohort – et klasserom. Det skal være tilviste plasser i klasserommet – elevene skal sitte på sin plass med en meter avstand. Klasseliste henges opp på døra inn til klasserommet. Unngå trengsel ved bokskap, skolen oppfordrer til at bøker tas med hjem.
 4. På grupperommene skal det være max 4 stykk.
 5. Kantina er åpen, men det er ikke lov å sitte der. Viktig at en holder avstand i køen. Det settes inn vakter som påser at elevene ikke bruker kantina eller andre fellesområder i friminuttene. Mat spises i klasserommet.
 6. Alle uansett tilhørighet til hverandre skal en holde minst en meter avstand – på hele skolen. Alle har ansvar for å påse og minne hverandre om dette.
 7. Kroppsøving – avstandsregler gjelder også her. En kan bruke garderobene, men da må en påse at avstand overholdes.
 8. I praksisøkter må alle påse at avstand holdes, en må bruke munnbind dersom avstand ikke kan opprettholdes. Den enkelte faglærer påser at avstandskravet blir ivaretatt
 9. Onsdag 22 desember er skolen stengt, ingen undervisning eller avslutning. Disse timene vil alle elever få tilbake i løpet av våren 2022.

For mer info Se også skolens hjemmeside;

https://www.oksnevad.vgs.no/

og fylket sine nettsider

https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/koronavirus-temaside/

Ekstra påminnelse: Generelle smittevernråd som gjelder for alle våre skoler

 • Hold avstand 
 • Unngå håndhilsing og klemming
 • Ha god håndhygiene/hostehygiene
 • Elever med luftveissymptomer bør følge FHIs anbefalinger for testing. 
 • Vi oppfordrer de som kan om å gå eller sykle til og fra skolen. Følg gjeldende reiseråd for kollektivtrafikk.

Skolen er på rødt nivå, men er ikke stengt.

Derfor vil det være undervisning dersom ikke annet blir bestemt.

Hold ut litt alle sammen – jeg heier på dere:) MVH Anne Kathrine Edland (rektor)

Til toppen