Mulig busstreik fra søndag 11.april

I forbindelse med tariffoppgjøret mellom LO og NHO er det fare for streik. Dersom partene ikke blir enige innen lørdag 10/4 – midnatt, kan det bety full stans i alle ordinære bussavganger fra søndaghttps://www.kolumbus.no/aktuelt/streik/

En eventuell streik vil også ramme skolerutene.

Tilrettelagt skoleskyss med taxi vil kjøre som normalt.

Til toppen