Kunnskap om smitte i barnehager og skoler

Vi har oppsummert det FHI nå vet om smitte og smitterisiko i barnehager og skoler. Den viser at barnehager og skoler er trygge steder å være, også når smittetallene er høye: 

  • vaksinen gir veldig god beskyttelse mot alvorlig sykdom
  • det er ikke vesentlig mer smitte blant ansatte i barnehager og skoler, enn blant andre voksne
  • barn og unge blir sjelden alvorlig syke av korona
  • jevnlig testing er et effektivt smitteverntiltak 

 Se hele oppsummeringen av hva vi vet om smitte i barnehager og skoler.

Oppsummeringen kan være fin å dele videre til ansatte, foreldre og andre den er aktuell for.

Vennlig hilsen  
Utdanningsdirektoratet  

Til toppen