Informasjon om hvem som er nærkontakt

Det har vært en del endringer rundt definisjonen av nærkontakter og karantene, og jeg vet dere får ulike spørsmål fra elevene. Sender derfor opp en liten oppsummering av gjeldene regler pr. 04.01.2022, og håper dette kan være til hjelp.

Hvem regnes som nærkontakt?

For å kunne regnes som nærkontakt må du ha vært i tett kontakt med en person som har testet positivt på covid-19. Kontakten må ha skjedd mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer på covid-19, eller fra prøvetidspunkt dersom personen ikke fikk symptomer. Her er det viktig å huske på at det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende (familie, kjæreste, bestevenn) og øvrige nærkontakter (kolleger, klassekamerater, middagsbesøk).

Karanteneplikt gjelder ikke for øvrige nærkontakter som:

  • Har gjennomgått covid-19 siste 3 mnd.
  • Har fått oppfriskningsdose for minst 1 uke siden.
  • Er elev i videregående skole
  • Ansatte i skoler og barnehager

Hva betyr det for elever og ansatte i videregående skole?

Dersom en elev i videregående regnes som øvrig nærkontakt med en person som har testet positivt på covid-19, skal ikke eleven i karantene, men må følge nøye med på helsetilstanden de neste dagene. Dersom eleven utvikler symptomer, skal eleven teste seg.   
Det anbefales at eleven tester seg dag 3 og dag 7 etter kontakten.
Det anbefales også å unngå fritidsaktiviteter og sosiale sammenkomster disse 7 dagene.

Dersom en ansatt på skolen regnes som øvrig nærkontakt av en smittet, kan enn få unntak fra karantenen i arbeidstiden ved å teste seg på dag 3 og dag 7 etter møtet med nærkontakten. Dersom testen er negativ kan en gå på jobb som normalt.
Utenom arbeidstiden skal den ansatte fortsatt være i fritidskarantene. Det betyr at en skal avstå fra sosial omgang på fritiden, som å dra på besøk og drive med fritidsaktiviteter. 
Her må den ansatte også følge nøye med på egen helsetilstand de neste 10 dagene.

Viktig at alle på skolen har lav terskel for å teste seg ved milde symptomer.
Testen kan tas som både hurtigtest og PCR-test. 

Dersom elever eller ansatte er husstandsmedlem eller tilsvarende nær en smittet person gjelder andre regler.

Hilsen rektor Linda Gilje

Til toppen