Elev har fått påvist covid-19 smitte

En elev ved Øksnevad vgs skolen har fått påvist covid-19-smitte.  Smittesporingsteamet i Klepp kommune har oversikt og er i ferd med å kontakte elevens nærkontakter.  Nærkontakter blir fulgt opp av kommunens smittesporingsteam.  Skolen har informert skolens ansatte på mail og elever via skolens hjemmeside. 

Undervisningen fortsetter som planlagt for våre elever som ikke er i karantene.  Skolen legger til rette for å ivareta elever og medarbeidere på en god måte, som ivaretar smittevern. Skolen følger gjeldende smittevernreglene og anbefalinger gitt av myndighetene.

Til toppen