Viktig informasjon etter gjennomført eksamen

eksamen-liten

Klagefrist er normalt 10 dager fra karakteren er gjort kjent. Hurtigklagefrist er fredag 21.juni, kl. 14.00. Les mer om dette på "Klageplakaten" (se vedlegg under).  

For eksamen i PAS sentralgitte skriftlige eksamener er det; Hurtig klage frist 25 juni kl. 12.00 og Normal klagefrist 05.juli 2019.

Ta kontakt med eksamensansvarlig Anne Kathrine Edland (93288458) dersom du har spørsmål om dette. 

Klageplakat_2019.pdf (164,12 kB)
Del denne artikkelen på: