ARBEIDSARENA TRE- OG TEKNIKK

Når elevene har tre- og teknikk lærer de å:

  • praktisere regler og rutiner som f.eks. har med sikkerhet i omgang med traktor og redskaper å gjøre
  • bruke ulike redskaper og maskiner
  • klargjøre for ulike arbeidsoperasjoner, og avslutte et arbeid ved å rydde opp
  • produsere ved og trearbeid for salg
SAM_0535

 

SAM_0536

 

SAM_0549

 

SAM_0554

 

SAM_0601

 

SAM_0616

 

SAM_0632

 

SAM_0663

 

SAM_0678
Del denne artikkelen på: