Spørsmål og svar om Naturbruk med dyrekunnskap

faq

Naturbruk med dyrekunnskap er vårt nye utdanningstilbud der du får kombinert realfagskompetanse og dyrekunnskap. I denne artikkelen finner du svar på ofte stilte spørsmål om Naturbruk med dyrekunnskap. Om kort tid kommer også en film om studietilbudet. Følg med! 

Les mer

Spørsmål og svar

Får jeg virkelig spesiell studiekompetanse?

Ja, du vil få spesiell studiekompetanse innen realfag dersom du fullfører og består de fagene som er satt opp for alle tre årene.

Hvor ligger Øksnevad vgs?

Øksnevad vgs ligger mellom Sandnes og Klepp, langs fylkesvei 44.

Hvordan kommer jeg meg til og fra Øksnevad vgs uten bil?

Det er god bussforbindelse fra både Sandnes mot sør, og fra Bryne mot nord. Dette er buss nr 52. I tillegg er det lagt opp til at de som kommer fra sør (fra Egersund og nordover) kan ta toget til Øksnevadporten, og fra der står det en buss for å ta deg til Øksnevad vgs. Det samme skjer om ettermiddagen, i motsatt retning. Dette gjelder bare om morgenen, avgang fra Øksnevadporten kl 0750, og om ettermiddagen, avgang fra Øksnevad vgs kl 1500. Det er også god forbindelse fra Stavanger med buss X44.

Hvor mange timer i uken må jeg gå på skolen?

Dette tilbudet gir deg opplæring i både generelle fellesfag, fordypning i realfag og programfag knyttet til Naturbruk. Det betyr at det er mange fag du skal ta, og du må da bruke noen flere timer i uken på skolen enn normalt. På vg1 må du ha 35 uketimer (det samme som for alle yrkesfaglige programområder), på vg2 må du ha 36 uketimer (1 ekstra undervisningstime) og på vg3 må du ha 37 uketimer (2 undervisningstimer mer enn normalt).

Vil jeg være sikret at dette tilbudet varer i alle tre årene av min videregående opplæring?

Ja, dersom du begynner på Naturbruk med dyrekunnskap på vg1, vil skolen garantere at du får gjennomføre alle 3 årene som gjelder for videregående skole.

Hva om jeg ombestemmer meg etter at jeg har begynt på Naturbruk med dyrekunnskap?

Dersom du ombestemmer deg, vil det til påfølgende høst være mulig å kunne gå over til neste klassetrinn innenfor programområdet Vg2 Naturbruk (dersom du har fullført og bestått fagene fram til da). Også da vil du kunne få studiekompetanse, men da generell studiekompetanse. Ut fra dagens planer for videregående opplæring vil det ikke være mulig å gå over til tilsvarende klassetrinn på andre programområder.

Hva får jeg i tillegg til realfagskompetanse (spesiell studiekompetanse)?

I tillegg til de generelle fellesfag og fordypningen i realfag, vil du få fullstendig utdannelse innen programfagene i Naturbruk. Det betyr at du først og fremst vil skaffe deg verdifull erfaring med dyr, noe som kan være veldig nyttig for deg i dine videre studier innen «dyrefag». Du er også kvalifisert til å skaffe deg fagutdanning eller fagbrev (lærekontrakt) innen Naturbruk.

Blir det oppstart uansett antall søkere?

Nei, det må tas et forbehold. Du må derfor være bevisst på hva du velger som ditt 2. valg på Vigo. Men skolen vil strekke seg veldig langt for å få dette tilbudet i gang.

Har Øksnevad vgs utstyr og lærerkrefter for å gi god opplæring innen realfagene?

Øksnevad vgs har gitt opplæring i flere realfag i mange år, men aldri så mange fag at eleven har fått oppfylt kravet til spesiell studiekompetanse. Men det betyr at vi har kvalifiserte lærerkrefter innen disse fagene. Vi har også det utstyret som kreves for å gi en fullverdig opplæring i disse realfagene. Bygningene ved skolen er nye og moderne, og oppfyller alle krav til god opplæring.

Hva er egentlig Øksnevad vgs?

Øksnevad vgs har tradisjonelt gitt opplæring innen Naturbruk og landbruksfag. I de senere år har skolen også gitt et omfattende tilbud innen Bygg- og anleggsfag. I tillegg gir Øksnevad vgs opplæring i fellesfag som fører til generell studiekompetanse. Nå ønsker vi å utvide tilbudet for elever som er interessert i dyr, og som trenger fordypning i realfag for å studere slike fag, eksempelvis veterinær.

Hva er fordelen med å gå på Øksnevad vgs?

Øksnevad vgs er en liten skole, og er dermed en skole der hver enkelt elev lett blir sett. Skolen har også en blanding av teori og praksis som gjør at skoledagen blir mer variert. I tillegg gjennomføres opplæringen i programfagene (Naturbruk) med færre elever i gruppen (6-8 elever pr gruppe).

Får jeg tilleggspoeng ved å gå på Naturbruk med dyrekunnskap?

Ja, du vil få de tilleggspoeng som hører til de enkelte realfag (varierer fra fag til fag). I tillegg får du 0,5 tilleggspoeng for å ha gjennomført og bestått 3 år på Naturbruk.

Trives elevene på Øksnevad?

Alle elevundersøkelser viser at det er stor grad av trivsel blant elevene som går på skolen. Og mange elever opplever stor faglig framgang etter endt skolegang.

Hvorfor er det viktig å ta både yrkesfag og realfag?

Realfagene er nødvendige for mange studier som retter seg mot dyr og dyrevelferd, så som veterinær. I tillegg er det veldig gunstig for deg som studerer disse fagene å ha kunnskap og erfaring fra praktisk dyrehold. For ikke mange årene siden var slik erfaring en forutsetning for å starte på studier som f.eks. veterinær.

Hvor mange elever er det i klassen?

I denne klassen tar vi inn maksimalt 24 elever. Disse går samlet i alle fellesfag og realfag. I programfagene vil disse 24 elevene bli delt i 3 grupper, hver på 8 elever. Disse gruppene vil da rullere innenfor emner knyttet til husdyr (landbruk) og hest.

Har skolen samarbeid med eksterne bedrifter innenfor landbruk og hest?

Ja, vi samarbeider med bedrifter og organisasjoner innenfor både landbruk og hestenæringen. Vi samarbeider også med Landbruksparken på Særheim, og med private veterinærer og hovslagere.

Er ikke Øksnevad vgs bare for bønder?

Vi er veldig glade for at vi også er for bøndene, men ikke bare for de. Vi har mange elever innenfor andre deler av Naturbruk (hestefag og anleggsgartner), og mange elever innenfor anleggsfag (maskinførere og reparatører). Og vi har en stor gruppe elever som går 3 år hos oss for å ta generell studiekompetanse. Nå ønsker vi å utvide dette tilbudet slik at du som trenger spesiell studiekompetanse (realfagskompetanse) kan få det i tillegg til fagopplæring innen Naturbruk.

Hvem er den typiske eleven som Naturbruk med dyrekunnskap er laget for?

Den typiske eleven er han eller hun som tenker seg å studere fag innenfor dyr, dyrehold og dyrevelferd (eksempelvis Veterinær), og som har interesse og gode forkunnskaper innen realfag. Dette tilbudet er også for andre elever som ønsker å studere fag som krever spesiell studiekompetanse, og som ønsker å dyrke interessen for dyr og natur samtidig som de gjennomfører videregående opplæring.

Del denne artikkelen på: