"India-aksjonen" 2017 og besøk til Bal Prakash

BP1

I forkant av årets aksjonsdag besøkte tre elever og to ansatte fra Øksnevad vgs Bal Prakash. Formålet med besøket var å se på muligheter for opprettelse av et fond eller en ordning som sikrer videre utdannelse til barna ved Bal Prakash og generelt se på prosjekter vi kan gi støtte til på skolen. 

Våre elever fikk god kontakt med barna på Bal Prakash og fikk oppleve alt fra undervisning i klasserommene og arbeid med daglige gjøremål til lek og moro. Men det var også god tid til samtaler med skolens ansatte der vi diskuterte veien videre for Bal Prakash og hvordan vi best kan støtte skolen.

I forkant av aksjonsdagen 29.mars arrangeres infodager der alle klasser får informasjon om «India-prosjektet» og årets besøk. Elevene som var med på årets tur til Bal Prakash vil vise bilder og fortelle historier fra besøket. Det blir også «premiere» av helt ny film fra Bal Prakash!

«India-prosjektet» er som kjent vårt alternativ til «Operasjon Dagsverk» der elevene ved vår skole har valgt å gi støtte til Bal Prakash, som både er et barnehjem og en skole. Skolen har i overkant av 80 elever, som alle bor på skolen.

Bal Prakash ligger i nærheten av byen Ajmer i ørkenstaten Rajasthan, i den vestlige delen av India.

Alle som går på skolen har det til felles at de enten er foreldreløse eller at de kun har slektninger som er for fattige til å ta vare på dem. Mange er rett og slett funnet på gata. Alternativet for dem ville vært barnearbeid eller tigging. Frem til i dag har det vært slik at når barna kommer til 8.trinn, dvs. i 13-14-års-alderen, så må de videre. I dag er fremtiden for disse barna i høyeste grad usikker og det er noe vi ønsker å gjøre noe med. Fra og med dette skoleåret har skolen kunnet utvide tilbudet til også å gjelde utdanning frem til og med 10.årstrinn.

Noe av det vi har sett på under dette besøket er muligheten for å sørge for et tilbud som dekker videregående utdanning. Her vil det være snakk om å opprette et fond som sikrer utdanning på en godkjent utdanningsinstitusjon. Vi ser for oss at skolens elevråd i samarbeid med Bal Prakash vil ha en sentral rolle i dette arbeidet. Kanskje kan det opprettes en form for «adopsjonsordning» som finansierer videre studier.

«India-prosjektet» kom i gang høsten 2014. I forkant av aksjonsdagen reiste fire elever og tre ansatte til India for å besøke skolen. Planen er at vi hvert år i forkant av en aksjonsdag sender ned en liten gruppe med ansatte og elever som får besøke skolen.

Skolens elever samlet inn 115 000 kroner på aksjonsdagen i november 2014. Dette må ses på som et kjempegodt resultat da målsetningen var 80 000 kroner. Til sammenligning samlet vi inn kun 30-35 000 de siste par årene da skolen var med på OD. I forkant av aksjonsdagen ble det vist film og de som var med på turen fortalte historier fra besøket. Det ble også arrangert "indisk dag" i kantinen der vi hadde besøk av en indisk kokk. Denne dagen ble det satt rekord i antall besøkende i kantinen med over 300 solgte varmretter! 

Et konkret resultat av aksjonsdagen er at det ble bygget en ekstra etasje på skolebygget som gir plass til 20 jenter. Alternativet for disse jentene ville vært fattigdom og barnearbeid.

I februar 2016 besøkte vi igjen Bal Prakash der vi blant annet fikk se det nye tilbygget til skolen som ble reist som resultat av den første aksjonsdagen. I 2016 samlet vi inn 105 000 kroner.

Målsetningen for 2017 er å muliggjøre utdanning til og med 10.årstrinn samt bidra til et utdanningsfond som muliggjør utdanning på videregående nivå på godkjent utdanningsinstitusjon som fører til fremtidig arbeid. Vi ønsker også å bidra til at skolen får satt opp et veksthus nr. 2 som skal gjøre det mulig for skolen å være selvforsynt med grønnsaker. Vi ser også at det er behov for undervisningsmateriale som f.eks. tavler. Det er fremdeles behov for å få inn en person som kan være tilstede på natten, tilsvarende en husmor e.l. Hvordan årets midler blir brukt vil bli tatt opp ved skolens elevråd.  

Elever som har vært med til India og besøkt Bal Prakash er følgende: 
2014: Maiken Vigre, Ingrid Rimestad, Elin Herredsvela og Ståle Skaraas.
2016: Kine Salomon Knutsvik, Ingelin Egeskog, Ricardo Jose Rey og Harald Friestad.
2017: Mari Byre, Kine Lie og Renée Kathrine Andersen

Målet vårt med dette prosjektet er å bidra til at barna får et verdig liv! Innsamlede midler går uavkortet til Bal Prakash.

Og til våre elever på Øksnevad: Mange takk til alle som deltok på aksjonsdagen!

Infobrosjyre med innbetalingsblanketter:

Årets film (omhandler hovedsakelig besøket i 2016):

BP2

Mari og Kine i samtale med barn fra Bal Prakash. 

BP3

Renée har tatt med spill fra Norge som her blir testet!

BP4

En gruppe elever fra skolen. Legg merke til de røde "uniformene" som vi tok med i 2016. De holder seg fortsatt bra!

BP5

Kunst- og håndverk vises frem!

BP6

Rune i sitt rette element! Alle liker å være foran kameraet!

BP8

Lek og moro!

BP12

Inspeksjon av skolens jordbruksproduksjon. 

BP7

Lakshita kommer fra Nord-India mot grensen til Himalaya. Hun ble tatt opp ved Bal Prakash for bare kort tid siden. 

BP10

Jhoti. En av jentene ved Bal Prakash som vi får høre mer om på infodagene i mars. 

BP9

Noen av barna ved Bal Prakash. 

BP11

En av guttene ved Bal Prakash. 

Del denne artikkelen på: